<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

markkinointi

Esittelyssä CMM-palvelu – markkinointikumppani liiketoiminnan kasvussa

CMM eli Client Marketing Manager on yksi Vivun keskeisistä työntekijöiden ammattinimikkeistä. 25 % koko henkilöstöstämme on markkinoinnin ammattilaisia ja työskentelee CMM-tiimissä. Mutta mitä tekee Vivun CMM? Mikä on CMM-palvelu ja mitä siihen kuuluu? Lue myös Vivun Client Marketing Managerien kommentit lopusta!

 

Vivun CMM-palvelussa Client Marketing Manager toimii asiakkaan ulkoistettuna markkinointipäällikkönä ja HubSpot-asiantuntijana. Kokonaisvaltainen markkinointi tukee asiakassuhteita, rakentaa brändiä, kehittää viestintää, asiakasuskollisuutta ja työnantajamielikuvaa. Markkinoinnilla on merkittävä rooli myynnin tukena ja näiden kahden saumattomalla ja systemaattisella yhteistyöllä pystymme tekemään tuloksellista ja liiketoimintatavoitteita tukevaa markkinointia. Markkinointimme perustuu myyntiä tukevaan inbound-markkinointiin HubSpotin periaatteiden mukaisesti. Erityisen joustavan CMM-palvelustamme tekee se, että meillä työskentelee omat designerit ja koodarit markkinoinnin tukena.Asiakkaan tarpeet ja liiketoimintatavoitteet edellä suunniteltu kumppanuus

 

CMM-palvelulla markkinointi voidaan ulkoistaa kokonaisuudessaan, jolloin CMM vastaa sekä markkinoinnin strategisesta suunnittelusta että operatiivisesta toteutuksesta tai CMM voi olla osa yrityksen omaa markkinointitiimiä ja auttaa yritystä ennen kaikkea päivittäisessä tekemisessä. CMM-palvelu räätälöidään aina yksilöllisesti yrityksen tarpeiden mukaan, vaikka palvelu etenee kaikkien asiakkuuksien kanssa samanlaisen prosessin mukaan.

 

Miksi asiakkaamme ovat valinneet markkinoinnin ulkoistuksen? Osa asiakkaistamme haluaa keskittyä täysin ydinosaamiseensa, tai esimerkiksi myyntiin tai tuotantoon, mutta markkinoinnin tärkeys ymmärretään silti. Markkinoinnin ulkoistukselle on tunnistettavissa myös kolme muuta, hyvin tyypillistä tilannetta: 

 

  1. Yrityksessä tarvitaan hyvin spesifistä markkinointiosaamista, 
  2. Tarve on osa-aikaista tai
  3. Tarve ilmenee nopealla aikataululla. 

 

Kaikkia edellä mainittuja tilanteita yhdistää se, ettei niissä ole mielekästä tai edes mahdollista alkaa rekrytointiprosessiin, eikä inhouse-osaaja välttämättä palvelisi tarvetta parhaalla mahdollisella tavalla. Markkinointi palveluna tuo joustoa sekä markkinoinnin laajuuteen että osaamiskenttään.

 

Puucomp hyödyntää CMM-palvelua, ja on ulkoistanut markkinointinsa Vivulle. Toimitusjohtaja Kari Hallman kertoo videolla(1:55), miten CMM-palvelu on toiminut Puucompilla.

 

 

 

Nimetty CMM suunnittelee markkinoinnin tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa

 

Asiakkuuden alussa CMM-palvelussamme nimetään asiakkaalle oma Client Marketing Manager. Nimetty CMM toimii asiakkaan pääasiallisena yhteyshenkilönä Vivun sisällä, vaikka markkinoinnin toteuttamisessa voi olla tarvittaessa koko tiimimme mukana. CMM perehtyy tarkasti asiakkaan toimintaympäristöön ja vastaa strategian mukaisesta markkinoinnin suunnittelusta sekä toteutuksesta. Joskus strategia tulee valmiina asiakkaalta eli CMM-palvelu voi myös olla vain osittain ulkoistettu.

 

Tavoitteet markkinoinnille asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkuuden alussa, CMM perehtyy asiakkaan markkinoinnin nykytilaan ja liiketoiminnan tavoitteisiin, tyypillisesti tarvitaan myös kilpailija-analyysi ja analytiikan hyödyntämistä. Näiden perusteella markkinoijamme ehdottaa markkinoinnin fokusalueet, joista keskustellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Päätöksiä tehdään myös eri kanavien, keinojen ja työkalujen käytöstä aina asiakkaan yksilöllinen tarve ja tavoitteet huomioiden.Säännöllinen yhteydenpito CMM:n ja asiakkaan välillä on avain onnistumiseen

 

Kun markkinoinnin kumppanuus on saatu alkuun, yhteistyö jatkuu säännöllisellä yhteydenpidoilla. CMM vastaa aikatauluista ja yhteydenpidosta asiakkaaseen. Yleensä asiakkuuteen kuuluu vuosipalaveri, kvartaalipalaverit sekä asiakkaan toiveen mukaisesti kuukausipalaverit ja viikottaiset puhelinkeskustelut. Säännöllinen yhteydenpito takaa markkinoinnin sujuvan kehityksen ja tiedonkulun.

 

Vuosipalaverissa suunnitellaan koko vuoden markkinoinnin tavoitteet ja fokusalueet. Palaverissa tehdään suuret linjaukset sekä elintärkeät KPI:t. Vuoden tavoitteet jaetaan valmiiksi kvartaaleittan.

 

Kvartaalipalaverissa seurataan markkinoinnin toimenpiteiden etenemistä ja tuloksia. Kvartaaleittain hyödynnetään myös analytiikkaa, jolla markkinoinnin toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan suoraan arvioida. Palaverin tarkoitus on tarkastella yhdessä vuositason tavoitteiden täyttymistä, ja keskustella seuraavan kvartaalin toimenpiteistä. Joskus kvartaalipalaverissa huomataan, että johonkin kiireelliseen on reagoitava, ja vuosisuunnitelmaa muutettava. Vaikka toimintamme on hyvin suunnitelmallista, on se myös aina joustavaa tilanteiden ja tarpeiden mukaan.

 

Koska teemme pääsääntöisesti töitä omalla toimistollamme, useaan asiakkuuteen kuuluu myös kuukausipalaverit. Kuukausipalaveri on tärkeä, säännöllinen kohtauspiste asiakkaan kanssa tehtyjen markkinointitoimenpiteiden tarkasteluun. Toisaalta se on myös tärkeä kohtaaminen meille, jotta pysymme mukana asiakkuuden arjessa tapahtuvista asioista. 

 

Jokaisessa asiakkuudessa olemme vain puhelinsoiton päässä, ja vastaamme sähköposteihin vuorokauden sisällä. 

 

 

Marketing Hub on läpinäkyvän yhteistyön alusta

 

Mielestämme Marketing Hub on paras järjestelmä ja työkalu markkinoinnin tehokkaaseen ja tulokselliseen tekemiseen. Siksi työskentelemme asiakkaiden kanssa, joilla on käytössään HubSpotin Marketing Hub tai sen käyttöönotto on lähitulevaisuudessa edessä. Marketing Hub tarjoaa laajan työkalupakin markkinoinnin tueksi, jossa kaikki tarvittava on yhdessä, helppokäyttöisessä järjestelmässä. Hyödynnämme operatiivisessa markkinointityössä järjestelmän monipuolisia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi Workflows, A/B-testaus, Smart Content ja Custom Objects. Reaaliaikainen tieto kontakteista on kaikkien käyttäjien saatavilla ja nopeuttaa prosessien läpiviemistä. Myös data on käyttäjien nähtävillä ja hyödynnettävissä reaaliaikaisesti.

 

Asiakkuuden alussa käymme tarvittaessa läpi HubSpotin työkaluja ja niiden käyttöä, jotta järjestelmää hyödynnetään yrityksessä mahdollisimman tehokkaasti. Etenkin automaatioiden, analytiikan ja dashboardien hyödyntämisestä keskustellaan.

Sopiiko CMM-palvelu yrityksellesi?
Minkälaisia markkinointitoimenpiteitä CMM-palvelusta voi saada?

 

Markkinointimme perustuu myynnilliseen Inbound-markkinointiin. Inbound-markkinoinnissa keskitytään asiakkaan auttamiseen kiinnostavan ja houkuttelevan sisällön avulla. Asiakkaan haasteita ratkomalla muodostetaan yhteys haluttuun kohderyhmään. Asiakkaat hakeutuvat itse yrityksen luokse omasta halustaan ja kiinnostuvat yrityksestä sisältöjen kautta. Kun ratkot asiakkaidesi ongelmia mm. hyvällä sisällöllä, kasvatat luottamusta ja saat todennäköisemmin heistä uusia asiakkaita jatkossa. Inbound-markkinointi sopii sekä B2B- että B2C-yritykselle toimialasta riippumatta. Inbound-markkinointi on tämän hetken vaikuttavin markkinoinnin menetelmä.

 

Inbound-markkinoinnin periaatteiden mukaisesti markkinointi painottuu erilaisiin sisältöihin. Tärkeimpiä menetelmiä ovat verkkosivut, blogi, laskeutumissivut, hakukoneoptimointi, markkinoinnin automaatiot ja sosiaalinen media. Suurimmassa osassa asiakkuuksia sisältöjä hyödynnetään kokonaisvaltaisesti yrityksen kohderyhmä huomioiden, mutta joillekin asiakkuuksille toteutamme myös vain spesifisiä markkinointitoimenpiteitä, kuten Google Ads mainontaa. Tarkastelemme markkinointia kokonaisvaltaisesti asiakkaan tarpeiden kautta, mutta asiakkaan omat toiveet markkinoinnin menetelmiä kohtaan ovat myös tärkeitä.

 

Hyödynnämme CMM-palvelussa kaikkien Vipulaisten osaamista, joten CMM-palveluun voi kuulua myös esimerkiksi template-pohjien suunnittelu ja toteutus, verkkosivu-uudistus, brändi-ilmeen luominen tai uudistus, brand book, erilaiset esitteet tapahtumia varten, ym.

 

CMM-tiimiimme mahtuu valtavasti monipuolista markkinoinnin osaamista. Työntekijöidemme erilaiset taustat ja osaamisen painopisteet tuovat merkittävää kilpailuetua, niin meille kuin teillekin.

 

Eilen asiakkaan toimistolle tullessani CFO toivotti aurinkoisesti "Hyvää huomenta, markkinointiosasto!" ja se kiteytti roolini osuvasti! Ulkoistettuna markkinointipäällikkönä intohimonani on tuoda erityisesti markkinointi ja myynti, mutta myös koko muu organisaatio, työskentelemään samoja tavoitteita kohti yhdessä. Oma erityisosaamiseni on markkinoinnin johtaminen, pitkäjänteinen brändin kehittäminen ja lyhyen aikavälin toimenpiteisiin fokusoitunut tiimityöskentely, joilla myynti saa aikaan nopeita tuloksia."

Marjo Ritamäki, Client Marketing Manager

 

 

Erityisosaamistani on liiketoimintatavoitteiden ja markkinoinnin kytkeminen yhteen. Haluan ymmärtää kokonaisvaltaisesti asiakkaan liiketoimintaa, jotta löydämme parhaat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Markkinoinnin rooli jää kovin kapeaksi, jos se nähdään pelkkänä myynnin liidikoneena. Sisällöntuotanto on markkinoinnin tehtäväkentästä kovinta osaamisaluettani ja lähellä sydäntäni.”

Hanna Matinmikko, Team Lead CMM-tiimi 

 

 

Toteutan työssäni 10 vuoden aikana kerättyä kokemusta bränditaloista. Tällä hetkellä pääosassa on projektinjohto jatkuvissa asiakkuuksissa ja verkkosivuprojekteissa, sisällöntuotanto blogeihin, verkkosivuille, uutiskirjeisiin ja LinkedIniin sekä markkinoinnin suunnittelu ja operatiivinen tekeminen kuukausi- ja vuositasolla.”

Henrietta Linna, Client Marketing Manager

 

 

CMM-palvelu räätälöidään aina tarpeesi mukaan. Keskustelemme mielellämme markkinointikumppanuuksien eri tasoista kanssasi. Ota yhteyttä jo tänään!

 

Varaa maksuton keskusteluaika >>

 

Olethan jo tilannut uutiskirjeen?


Lähetämme uutiskirjeen vain kerran kuussa 👉 mekin vihaamme spämmiä.
Uusimpien sisältöjen lisäksi saat tietoa HubSpotin uusista ominaisuuksista. 

Tästä et halua jäädä paitsi! 💙