<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

datalla johtaminen

Miten myynnin 660 asiakastapaamista linkittyvät markkinointiin?

Menikö loppuvuosi keräillessä dataa ja lukuja eri järjestelmistä uuden vuoden suunnitelmien ja budjetin pohjaksi?

 

Loppuvuosi on yrityksissä usein hektistä aikaa. Kuluva vuosi pitää saada pakettiin ja talousjohtaja painostaa budjetin kanssa, mutta suunnitelman pohjaksi tarvittava data on siellä täällä ja vie jälleen päiviä, jopa viikkoja, saada kokonaiskuva menneen vuoden tuloksista.

 

Mihin kannattaa panostaa ja mistä karsia? Miten markkinointi voisi auttaa kasvutavoitteiden saavuttamisessa? Millainen tekeminen luo myynnille selkeää lisäarvoa?

 

Mitä jos tänä vuonna saisit luvut yhdestä järjestelmästä? 

 

Markkinointi- ja myyntiautomaatiojärjestelmä HubSpot tuo digimarkkinoinnin datan samalle alustalle. HubSpotin järjestelmissä on itsessään kehittyneet analytiikka-työkalut, joilla voidaan muokata lähes rajattomasti erilaisia, helppolukuisia ja aina reaaliaikaisia dashboardeja.

 

HubSpot tarjoaa läpinäkyvyyttä ja kokonaisvaltaisen näkymän markkinoinnin KPI-lukuihin sekä markkinoinnin ja myynnin syy-seuraussuhteisiin. Näiden syy-seuraussuhteiden löytäminen auttaa markkinointia keskittymään toimenpiteisiin, jotka tuottavat todennettavasti lisäarvoa myynnille ja samalla markkinoinnin osuus tuloksen saavuttamisessa selkeytyy.

 

Dashboard esimerkki supistettu-1

Esimerkki mainonnan dashboard-näkymästä

 

Markkinoinnin data on tärkeää monestakin syystä: 

 

   1. Ylin johto puhuu ja ymmärtää dataa, datan avulla markkinointi tulee
    näkyväksi osaksi johdon agendaa
   2. Datan avulla ymmärrys markkinoinnin tuomasta lisäarvosta myynnille kasvaa,
    sen kilpailuetu tunnistetaan ja kilpailuetua voidaan hyödyntää 
   3. Markkinointia voidaan johtaa ja ohjata dataa perustuen → selkeyttää
    markkinoinnin työpöytää ja on perusta päätöksille

Markkinointi ja myynti ovat kauppaan johtavan kokonaisuuden eri osia

 

Kasvubudjetista keskustellessa kasvun osuus tulee myynnistä. Jos kasvutavoite on 1M€ ja keskikaupan koko on 10 000 €, tarvitaan 100 kauppaa. Jos joka kolmas tarjous johtaa kauppaan, tarvitaan 330 tarjousta. Ja jos 50% asiakastapaamista johtaa tarjoukseen, tarvitaan puolestaan 660 asiakastapaamista.

 

Myyntisyklin pituus määrittelee, mihin mennessä asiakastapaamisten määrä pitää saavuttaa. Jos myyntisykli on 1-2 viikkoa, riittää, että tavoite saavutetaan joulukuun alussa - näin tarvittava määrä kauppoja ennätetään lyödä lukkoon ennen vuoden vaihdetta. Tätä kautta hahmottuu myynnissä vaadittavien toimenpiteiden määrä.

 

Miten tarvittavat 660 asiakastapaamista linkittyvät markkinointiin?

 

Ei mitenkään, mikäli yrityksen markkinoinnin tavoitteita ei johdeta myynnin tavoitteista. Yrityksessä, jossa markkinointi ja myynti ovat myyntiin johtavan jatkumon eri osa-alueita, markkinoinnin tavoitteet johdetaan 660 asiakastapaamisesta.

 

Mistä kanavista kauppaan johtaneita liidejä on tullut ja minkä verran? Voidaanko jotain kanavaa kehittää ja tuloksia parantaa, tai kannattaako jokin tuottamaton tekeminen unohtaa kokonaan? Onko jokin kanava täysin hyödyntämättä? Tuottaako jokin kanava tai sisältö laadultaan keskimääräistä parempia liidejä? 

 

Jos markkinoinnilla ei ole ennen ollut käytössään järjestelmää, joka kertoisi menneestä, aloitetaan järjestelmän käyttöönotto hiljaiseen tietoon ja kokemukseen pohjautuen. Dataa kertyy nopeasti ja nähdään, mikä lähtötilanne on ja mitä pitää kehittää ja painottaa, jotta tavoitteisiin päästään. Markkinoinnin automaation käyttöönotossa, ensimmäiset kuusi kuukautta menevätkin usein ymmärryksen kasvattamiseen ja syy-seuraussuhteiden löytämiseen. 

 

Jos dataa ei kerätä systemaattisesti, ei suunnitelmien ja budjetoinnin tekeminen helpotu, eikä data ohjaa yrityksen markkinointia edelleenkään vuonna 2023. 

 

Haluatko siirtyä dataohjattuun tekemiseen? Varaa aloituspalaveri

 

Olethan jo tilannut uutiskirjeen?


Lähetämme uutiskirjeen vain kerran kuussa 👉 mekin vihaamme spämmiä.
Uusimpien sisältöjen lisäksi saat tietoa HubSpotin uusista ominaisuuksista. 

Tästä et halua jäädä paitsi! 💙