<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Workshop

Tehokas ja ketterä tapa kehittää liiketoimintaa

Group 15-1

Workshopilla vauhtia liiketoimintaan


Workshop on kustannustehokas tapa löytää omaan tekemiseen uusia näkökulmia ja tehdä työskentelystä systemaattisempaa. Fasilitaattori varmistaa tavoitteellisen ja aktiivisen työskentelyn.

Tutustu Vivun workshopeihin ja ota yhteyttä jo tänään, niin suunnitellaan tarpeisiinne sopiva työpaja.

Workshop-Markkinoinnin startti

Markkinoinnin startti

Markkinoinnin startti on loistava tapa saada nopeasti ja kattavasti kokonaiskuva markkinoinnin tekemisestä ja -johtamisesta yrityksessä nyt sekä tavoitetilasta tulevaisuuden osalta. Workshopin jälkeen asiakkaalla on priorisoitu kehityssuunnitelma markkinoinnin tekemiselle.

 

Työpajan fasilitoi kokenut markkinointiasiantuntija ja fasilitaattori, joka varmistaa aktiivisen keskustelun tärkeiden aiheiden ympärillä sekä konkreettiset seuraavat askeleet kirjattuna. Työpajan rakenne on yritysjohdon keskuudessa erittäin pidetty ja kyseessä on osallistava ja keskusteleva tilaisuus, joka varmistaa osallistujien sitoutumisen markkinoinnin kokonaisuuteen.

Workshop-Markkinoinnin-vuosikello

Markkinoinnin vuosikello

Markkinointi kannattaa aikatauluttaa vuosikellopohjaisesti. Vuosikelloon jaotellaan vuosi-, kvartaali-, kuukausi- ja viikkotason toimet. Vuosikellon lisäksi yrityksen markkinointi tarvitsee julkaisusuunnitelman, jossa on jaoteltu kanavoittain kaikki julkaistavat sisällöt. Nykyaikainen markkinointi on keskustelu- ja vuorovaikutuspohjaista. Markkinoinnin tehtävänä on käynnistää keskusteluja eri kanavissa ja antaa vastauksia asiakkaille. Ammattimaisen vuorovaikutuksen toteuttaminen on helpointa kattavan julkaisusuunnitelman avulla.

Suunnittelemme työpajoja myös yksilöidysti tarpeidenne mukaan.Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Workshop-Julkaisusuunnitelma

Julkaisusuunnitelma

Tavoitteellinen julkaisusuunnitelma luo pohjan yrityksen sisältömarkkinoinnille. Sen avulla sisällöntuotantotyö organisoidaan tehokkaaksi ja tavoitteelliseksi. Julkaisusuunnitelma luodaan räätälöidysti yrityksen tarpeisiin ja se kattaa kokonaisuutena julkaisuaikataulun, aiheet, kohdeyleisön, julkaisun tekijän sekä sijoittumisen ostopolulla. Tarpeen mukaan julkaisusuunnitelmaan voidaan sisällyttää kaikki asiakkaan toiveiden mukaiset sisällöntuotannon eri osa-alueet ja vaiheet.

Workshop-Ostajapersoona

Ostajapersoona

Ostajapersoona ohjaa yrityksen markkinoinnin inbound-strategiaa. Työpajan aikana luodaan selkeä käsitys yrityksen kohdeyleisöstä ja luodaan sen pohjalta kuvaus ostajapersoonista. Ostajapersoonien avulla suunnitellaan ostopolut, jotka luonnollisesti ohjaavat verkkosivun kävijät aina myynnille asti. Myynnin on helppo lähestyä tunnistettua ostajapersoonaa.

 

Digitaalisessa maailmassa markkinoinnin ja myynnin työnjako menee luontevasti niin, että markkinointi vastaa myyntiputken alkupäästä ja myynti loppupäästä. Markkinointitoimenpiteillä aloitetaan vuoropuhelu potentiaalisten asiakkaiden kanssa ja myynnin tehtävä on sinetöidä asiakkuudet. Markkinoinnin ja myynnin yhteispeli auttavat saavuttamaan yrityksesi kasvupotentiaalin.

Workshop-Johtoryhmän sparraus

Johtoryhmän sparraus

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten arki on täynnä operatiivista tekemistä. Kuormitus on kova ja uusajatteluun sekä asioiden omaksumiseen on liian vähän aikaa.

 

Vivun tarjoama johdon sparraus tarjoaa mahdollisuuden ulkopuolisen fasilitaattorin vetämiin, hyvin valmisteltuihin sparraussessioihin, jossa digimaailman mahdollisuudet liitetään oman yrityksen ja toimialan kontekstiin. Näin johto löytää nopeammin oikeat ja omalle yritykselle sopivat päätöspolut suunnittelusta toteutukseen.

Jussi Liimatainen

Keskustele asiantuntijan kanssa


Jussi Liimatainen

Managing Director

+358 50 567 7548

jussi.liimatainen@vipunet.com