<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

markkinointi

Digitrippi tarjoaa työkaluja markkinoinnin johtamiseen

Mikä on markkinoinnin rooli ja miten sitä voi hyödyntää kilpailuetuna? Jussi Liimataisen Digitrippi-kirja esittelee konkreettisia työkaluja tehokkaan markkinointikoneiston rakentamiseen.

 

Suomalaiset eivät osaa myydä tai markkinoida. Tämä tuttu lausahdus on saanut Suomessa jo kliseemäisen vivahteen. Puolustaakseen ammattitaitoaan suomalaiset mainonnan ammattilaiset ovat sen sijaan kritisoineet yritysjohtajien ymmärtämättömyyttä myyntiä ja markkinointia kohtaan. Heidän mielestään ongelmana on osaamisen sijaan yritysjohtajien haluttomuus panostaa myyntiin ja markkinointiin.

 

Kansantalouden tasolla ongelmaksi on nähty etenkin se, ettei Suomi ole pystynyt saavuttamaan markkinoinnilla kilpailuetua esimerkiksi länsinaapurimme Ruotsin tapaan. Suomessa markkinointi nähdään usein kulueränä, pakollisena pahana, jonka potentiaalia liikevaihdon kasvattamisen keinona ei nähdä. Tämä korostuu nykyhetken kaltaisissa tilanteissa, kun koronaepidemia uhkaa laskea sekä kuluttajien että yritysten investointihalukkuutta. 

 

Näiden haasteiden innoittamana Vivun toimitusjohtaja ja co-founder Jussi Liimatainen kirjoitti aiheesta yrittäjille sekä markkinointi- ja yritysjohtajille suunnatun Digitrippi-kirjan. Haastattelimme Jussia kirjaan liittyen ja selvitimme, miksi jokaisen kannattaisi lähteä Digitripille.

 

"Markkinoinnin strategista merkitystä ei ymmärretä"

Lähdetään liikkeelle perusasioista. Liimataisen mukaan monilla suomalaisilla yritysjohtajilla on virheellinen käsitys siitä, mikä markkinoinnin rooli yrityksessä on. "Markkinoinnin tulisi kulkea käsi kädessä myynnin kanssa. Markkinoinnin keskeisin tehtävä on tuottaa myynnille liidejä eli potentiaalisia asiakkaita."

 

Mitä kasvuhakuisen yrityksen tulisi sitten tehdä saadakseen markkinoinnista kaiken hyödyn irti? Liimatainen painottaa, että kaikki lähtee koko organisaation sitoutumisesta. Markkinointi ei ole ainoastaan markkinointi- ja myynti-ihmisten asia, vaan sen tulisi olla vahvasti myös johdon ja muunkin organisaation agendalla.

 

Tämän lisäksi esimerkiksi markkinoinnin ja johdon välillä on usein ymmärtämättömyydestä johtuvaa köydenvetoa markkinoinnin aiheuttamista kustannuksista: ”Markkinointi nähdään usein operatiivisena tekemisenä, ja seurannan painopiste on sen aiheuttamissa kustannuksissa. Tehokkuuden kasvattaminen on tietysti tärkeää, mutta jos markkinoinnin strategista merkitystä ei ymmärretä ja markkinointi nähdään ainoastaan kulueränä, myös tuloslaskelman ylärivin kasvattaminen jää tekemättä”.

 

Hyvätkään tuotteet eivät menesty heikolla markkinoinnilla

Markkinoinnin rooli liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa on alan ammattilaisille itsestäänselvää, mutta monet yritysjohtajat ovat Liimataisen mukaan jättäneet markkinoinnin prinsiipit opiskelematta. ”Liian moni yritysjohtaja ei näe markkinoinnin yhteyttä liiketoiminnan päätavoitteisiin”, sanoo Liimatainen, jolla on kokemusta ylimmän johdon konsultoinnista noin neljänkymmenen suomalaisen pörssiyhtiön ja yli kolmensadan suomalaisen pk-yrityksen kanssa.

 

Vankalla kokemuksella puhuva Liimatainen uskoo, että suomalaiset yritykset eivät käytä markkinointia täysimääräisesti hyväkseen. Tämän takia liiketoiminnan kasvutavoitteet jäävät usein saavuttamatta: ”Markkinointi on keino saavuttaa liiketoiminnan tavoitteet. Monet hyvätkään tuotteet ja palvelut eivät ole menestyneet kaupallisesti, koska niiden markkinointi on ollut niin heikolla tasolla."

 

Konkreettinen työkalu myynnin ja markkinoinnin vauhdittamiseen

Seuraavaksi herää kysymys siitä, mitä yritysjohto voisi konkreettisesti tehdä ymmärtääkseen markkinointia paremmin? Ratkaisuja ongelmiin on tietysti tarjolla monenlaisia; saatavilla on lukematon määrä kirjoja, koulutuksia, podcasteja, konsultointia ja niin edelleen. Muutama vuosi sitten Liimatainen päätti aloittaa kirjaprojektin, jonka tavoitteena oli koota hyväksi havaitut ratkaisumallit yksien kansien väliin.

 

Tuloksena syntyi Digitrippi-kirja, jonka avulla Liimatainen pyrkii vauhdittamaan markkinoinnin muutosta: ”Toivon, että kirjani avaa suomalaisten silmät markkinoinnin tason kehittämiseen mahdollisimman nopeasti. Kirjani tarkoituksena on määritellä markkinoinnille selkeä tehtävä, jotta sen merkitys ymmärrettäisiin paremmin”.

 

Miksi kirjasi sitten kannattaisi lukea? ”Kerron kirjassa ensisijaisesti sen, miten markkinointia kannattaa tehdä, jotta sillä saavutetaan myyntitavoitteet. Parasta teoriaa on käytäntö, ja siksi ajatusteni tukena on useita yrityscase-esimerkkejä omasta kokemuspiiristäni. Caset osoittavat lukijalle konkreettisia keinoja, joiden avulla yritykset ovat päässeet myyntitavoitteisiinsa. Kirja kannattaa siis lukea sen takia, että se on helppolukuinen kokonaisesitys aiheesta, joka inspiroi lukijan rakentamaan itselleen kirjan ohjeiden mukaisen markkinointikoneen.”

 

Jussi Liimataisen Digitrippi-kirja (Mstreet, 2020) on tilattavissa Mstreetin verkkokaupasta hintaan 34,90€. Siirry verkkokauppaan tästä.

 

Olethan jo tilannut uutiskirjeen?


Lähetämme uutiskirjeen vain kerran kuussa 👉 mekin vihaamme spämmiä.
Uusimpien sisältöjen lisäksi saat tietoa HubSpotin uusista ominaisuuksista. 

Tästä et halua jäädä paitsi! 💙