<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
HubSpot CRM ykkösenä G2:n vertailussa

HubSpot CRM ykkösenä G2:n vertailussa

By Johanna Mikkonen, on 14 helmikuuta, 2020

HubSpot on kenties tunnetuin markkinoinnin automaatiojärjestelmästään, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt HubSpotin CRM-osio. Tuoreessa G2:n toteuttamassa CRM-järjestelmien vertailussa HubSpot nousi voittajaksi. Kriteereinä käytettiin muun muassa käytön ja käyttöönoton helppoutta, vastaavuutta yrityksen CRM-vaatimuksiin ja yritysten saaman tuen laatua.

HubSpot CRM auttaa hallitsemaan koko myyntiprosessia liideistä kauppoihin. Se on kehitetty tehostamaan markkinoinnin ja myynnin yhteistyötä, sekä parantaa myyntiprosessin läpinäkyvyyttä.

Mitä etuja HubSpot CRM:ssä on?

Myynnille
Perus CRM-järjestelmät ovat tyypillisesti vain yritys- ja asiakastietojen tallentamista varten. Sen sijaan moderni CRM, kuten HubSpot CRM tehostaa päivittäistä myyntityötä, auttaa klousaamaan kauppoja sekä kertoo myyjälle reaaliaikaisesti aktivoituneista liideistä.

HubSpotin Sales Hubin ja CRM:n avulla myynti saa käyttöönsä työkalun, jolla automatisoidaan rutiiniluonteisia tehtäviä, ohjataan henkilökohtaista myyntityötä asiakkaiden oikea-aikaiseen kontaktointiin ja parannetaan kokonaisnäkymää asiakkaan tilanteeseen. Yhteistuloksena myynnin klousausprosentti paranee ja myynti kasvaa.

HubSpot CRM testi


Edut myynnin johdolle
Myynnin johdolle myyjän tuottavuus -raportti kertoo, kuinka paljon myyjä on tehnyt erilaisia toimenpiteitä (soitot, sähköpostit, tapaamiset, tarjoukset, voitetut kaupat ja siirtyneet/hävityt kaupat jne.) halutun seurantajakson aikana. Tämä auttaa puuttumaan mahdollisiin ongelmiin hyvissä ajoin.

Myyntijohdolle järjestelmä tuo mahdollisuuden johtaa myyntiprosessia systemaattisesti dataan pohjautuen, sillä järjestelmä lisää työhön läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa liidipisteytyksen, jolloin myynti voi käyttää aikaansa tuottavampien asiakkaiden tavoitteluun.

Myynnin pipelinestä näkee muun muassa ulkona oleva tarjoukset euromäärineen, niiden tilanteen, voitetut ja hävityt tarjoukset sekä ennusteen toteutuvien kauppojen euromäärästä.

Edut yrityksen johdolle
Ylimmälle johdolle HubSpot tarjoaa analyytikan myynnin ja markkinoinnin tavoitteisiin pääsemisestä helppokäyttöisten dashboardien muodossa.

HubSpotin myyntijärjestelmä, eli Sales Hub -osio, on ottanut viime vuosina kehitysloikkia toiminallisuuksissaan ja käytettävyydessään. Järjestelmä onkin erinomainen vaihtoehto monenlaisille yrityksille, johon kannattaa ehdottomasti tutustua tarkemmin.

G2 on USA:ssa toimiva vertaisverkkopohjainen yritysohjelmistojen arviointisivusto. Lue G2:n CRM-vertailusta tarkemmin. 


HubSpotista löytyy kaikki tarvittava

Topics: HubSpot, myynti ja markkinointi