<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HubSpot

HubSpot CRM ykkösenä G2:n vertailussa

HubSpot on kenties tunnetuin markkinoinnin automaatiojärjestelmästään, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt HubSpotin CRM-osio. Tuoreessa G2:n toteuttamassa CRM-järjestelmien vertailussa HubSpot nousi voittajaksi. Kriteereinä käytettiin muun muassa käytön ja käyttöönoton helppoutta, vastaavuutta yrityksen CRM-vaatimuksiin ja yritysten saaman tuen laatua.

 

HubSpot CRM auttaa hallitsemaan myyntiprosessia kokonaisvaltaisesti liideistä kauppoihin. Järjestelmä on kehitetty tehostamaan markkinoinnin ja myynnin yhteistyötä, sekä parantamaan myyntiprosessin läpinäkyvyyttä.


Mitä etuja HubSpot CRM:stä on?

Myynnille


Tyypillisesti yritykset hyödyntävät CRM-järjestelmää vain yritys- ja asiakastietojen tallentamiseen. Sen sijaan moderni CRM, kuten HubSpot, luo myynnille selkeät prosessit, tehostaa päivittäistä myyntityötä sekä kertoo myyjälle reaaliaikaisesti aktivoituneista liideistä.

HubSpotin Sales Hubin ja CRM:n avulla myynti saa käyttöönsä työkalun, jolla automatisoidaan rutiiniluonteisia tehtäviä, ohjataan henkilökohtaista myyntityötä asiakkaiden oikea-aikaiseen kontaktointiin ja parannetaan kokonaisnäkymää asiakkaan tilanteeseen. Yhteistuloksena myynnin klousausprosentti paranee ja myynti kasvaa.


Myynnin johdolle


Myynnin johdolle myyjän tuottavuus -raportti kertoo, kuinka paljon myyjä on tehnyt erilaisia toimenpiteitä (soitot, sähköpostit, tapaamiset, tarjoukset, voitetut kaupat ja siirtyneet/hävityt kaupat jne.) halutun seurantajakson aikana. Tämä auttaa puuttumaan mahdollisiin ongelmiin hyvissä ajoin.

 

Myyntijohdolle järjestelmä tuo mahdollisuuden johtaa myyntiprosessia systemaattisesti dataan pohjautuen, sillä järjestelmä lisää työhön läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa liidipisteytyksen, jolloin myynti voi käyttää aikaansa tuottavampien asiakkaiden tavoitteluun. Myynnin pipelinestä näkee muun muassa ulkona oleva tarjoukset euromäärineen, niiden tilanteen, voitetut ja hävityt tarjoukset sekä ennusteen toteutuvien kauppojen euromäärästä.


Yrityksen johdolle


Ylimmälle johdolle HubSpot tarjoaa analyytikan myynnin ja markkinoinnin tavoitteisiin pääsemisestä helppokäyttöisten dashboardien muodossa.

HubSpotin myyntijärjestelmä, eli Sales Hub -osio, on ottanut viime vuosina kehitysloikkia toiminallisuuksissaan ja käytettävyydessään. Järjestelmä onkin erinomainen vaihtoehto monenlaisille yrityksille, johon kannattaa ehdottomasti tutustua tarkemmin.

G2 on USA:ssa toimiva vertaisverkkopohjainen yritysohjelmistojen arviointisivusto.

 

Lue G2:n CRM-vertailusta tarkemmin täältä

Olethan jo tilannut uutiskirjeen?


Lähetämme uutiskirjeen vain kerran kuussa 👉 mekin vihaamme spämmiä.
Uusimpien sisältöjen lisäksi saat tietoa HubSpotin uusista ominaisuuksista. 

Tästä et halua jäädä paitsi! 💙