<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Inbound-markkinointi

Markkinoinnin tavoitteiden asettaminen

Markkinoinnin työpöytä on usein täynnä ja markkinoinnin kokonaisvaltaista, konkreettista vaikuttavuutta voi olla vaikea osoittaa. Markkinoinnin voi olla haasteellista perustella johdolle, miksi erilaisia toimenpiteitä tehdään, eikä pelkkä verkkosivuston kävijämäärä kerro johdolle vielä riittävästi. 

 

Markkinointistrategia on helpoin jalkauttaa, kun strategiaan määritellään mitattavissa olevat tavoitteet. Monesti markkinoinnin tavoitteet jäävät ympäripyöreiksi, eikä tarkkoja lukuja uskalleta määrittää. Mitattavissa olevat tavoitteet auttavat kuitenkin markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa. 

 

Miksi markkinoinnille pitäisi asettaa tavoitteita?

 

Mitattavissa olevien tavoitteiden avulla voidaan seurata edistymistä ja arvioida minkälaiset toimenpiteet ovat tuottavia sekä tunnistaa parannuskohteet. Ilman konkreettisia tavoitteita on vaikea tietää, tuottavatko markkinointitoimet tulosta.

 

Tavoitteiden asettaminen antaa markkinointitiimille suunnan ja motivaatiota. Yhteinen tavoite antaa selkeän käsityksen siitä, mitä pyritään saavuttamaan ja mitä voimme tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Markkinoinnin SMART-malli tavoitteiden määrittämisessä

 

Markkinoinnin tavoitteiden määrittäminen voi olla joskus hankalaa. Etenkin silloin, jos markkinointi ei ole aiemmin ollut suunnitelmallista tai ei täysin tiedetä, mitä markkinoinnilla tavoitellaan. Hyvän tavoitteen arviointia helpottaa markkinoinnin SMART-malli:

 

  • S= Specific (tarkasti määritelty)
  • M= Measurable (mitattava)
  • A= Attainable (saavutettavissa)
  • R= Relevant (relevanttia liiketoiminnalle)
  • T= Time-bound (aikataulu)

 

goal-1513758_1280

Tarkka tavoite auttaa määrittämään, milloin tavoite on saavutettu. Tavoitteeseen  pitää kirjata, kenen vastuulla se on, miksi se on tärkeä ja mitä tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa. 

 

Mistä tiedetään, onko tavoite onnistunut, jos sitä ei ole tarkkaan määritelty?

 

 

 

Mitattava tavoite helpottaa tavoitteen saavuttamisen arviointia. On paljon haastavampaa arvioida tavoitteen onnistumista, jos tavoitteena on kasvattaa sosiaalisen median seuraajamäärää, kuin jos tavoite on kasvattaa seuraajamäärää 20 %. Koen itse prosenttiosuuksien seuraamisen helpoimpana, mutta tilanteesta riippuen voi olla järkevää mitata myös tarkkoja lukuja. 

 

Tavoitteiden tulee olla myös saavutettavissa ja relevantteja yrityksen liiketoiminnan kannalta. Tukeeko tavoitteeseen pääseminen myyntiä? Edistääkö tavoite yrityksen liiketoimintaa? Jos ei, kannattaa miettiä tavoite uudelleen. 

 

Tavoitteelle on tärkeää määrittää aikataulu. Vaikka kaikki muut SMART-mallin kohdat täyttyisivät, tavoitteen merkitys katoaa, jos sitä ei sidota aikamääreeseen. Esimerkiksi aiemmin mainitsemani seuraajamäärien kasvattaminen 20 % toteutuminen voi venyä loputtomiin, jos ei tavoitteelle määritellä aikaa. Tykkään itse pääsääntöisesti pilkkoa vuositavoitteet kvartaaleihin, sillä kvartaalin aikana ehtii tehdä ja tapahtua, ja seuranta on säännöllistä. Monille tavoitteille kuukausittainen seuranta on liian tiheää, mutta joillain toimialoilla sekin on tarpeellista. Inbound-markkinoinnin periaatteiden mukaisesti markkinointia kannattaa ajatella pitkäjänteisenä työnä pikavoittojen sijaan.

 

Tavoitteet ja inbound-markkinointi

 

Sopiiko SMART-malli myös inbound-markkinointiin? 

 

Ehdottomasti! Inbound-markkinoinnissa tavoitteet johdetaan yrityksen liiketoimintatavoitteista. Suunnitelmallisen sisällön tuottamisen hyödyt näkyvät harvoin nopeasti ja inbound-markkinoinnin vaikutus ottaa usein aikansa. Inbound-markkinoinnissa seurattavien mittareiden määrittäminen ja selkeiden tavoitteiden asettaminen on erittäin tärkeää. Datan kerääminen itsessään ei hyödytä ketään, vaan datan arvo syntyy siitä syntyvistä oivalluksista. Oivalluksia saadaan parhaiten, kun tiedetään mitä ja miksi mitataan.

 

Pilkkomalla suuremmat liiketoimintatavoitteet pienemmiksi, SMART-mallin mukaisiksi tavoitteiksi, pääset osoittamaan markkinoinnin vaikuttavuutta johdolle ja voitte alkaa suunnittelemaan kasvua!

 

Vinkki! SMART-mallin hyödyntäminen ei koske ainoastaan markkinointia, vaan mallia voi hyödyntää lähes kaikessa elämässä, kun haluaa saavuttaa jotain. Uuden taidon oppimiseen SMART-malli sopii täydellisesti! 

 

Jos tarvitset apua markkinoinnin tavoitteiden määrittämiseen, ota yhteyttä. Voit varata ajan suoraan Johannan kalenterista, niin kartoitetaan, miten voimme parhaiten palvella teitä. 😍⬇️

Varaa tapaaminen

 

Olethan jo tilannut uutiskirjeen?


Lähetämme uutiskirjeen vain kerran kuussa 👉 mekin vihaamme spämmiä.
Uusimpien sisältöjen lisäksi saat tietoa HubSpotin uusista ominaisuuksista. 

Tästä et halua jäädä paitsi! 💙