<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

verkkosivut

Mitä huomioida CMS-valinnassa, jotta verkkosivut tukevat myyntiä?

Verkkosivuilla on keskeinen rooli myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun keskiössä. Meiltä kysytään usein, miten WordPress eroaa HubSpotin julkaisualustasta. Heti aluksi on todettava, että vertailu on hieman epäreilu. WordPress on ainoastaan julkaisualusta (CMS), kun puolestaan HubSpot on kokonaisvaltainen myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun järjestelmä.

HubSpot CMS tukee kasvua

HubSpotia voisi kuvata markkinointi-CMS:ksi, joka on suunniteltu tukemaan kasvuun tähtäävän yrityksen markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua. Helppokäyttöiset markkinointitoiminnallisuudet tehostavat pienenkin markkinointitiimin työtä, sillä tekninen toteutus on yksinkertaista ja arvokkaan työajan voi käyttää vaativampiin tehtäviin kuten sisältöjen ja ostopolkujen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 

Julkaisujärjestelmässä on muun muassa sisäänrakennettu SEO-työkalu, laskeutumissivut, blogi, toimintakehotukset (CTA), A/B-testaus ja automaattiset työnkulkujen määritykset. 

Esimerkiksi pilarisivuston rakentamiseen on tarjolla oivallinen työkalu, jolla on helppo havainnollistaa eri blogipostausten teemoittelua laajemmassa aihepiirissä.

 

hubspot-content-strategy-tool

Kuvan lähde: HubSpot


Verkkosivun rakentajan työtä helpottavat myös custom-moduulit, jotka ovat uudelleen käytettäviä verkkosivumoduuleita. Ne ovat hyödyllisiä, kun haluat luoda monia samankaltaisia, muokattavia sisältöjä sivullesi. Kun custom-moduuli on kerran tehty HubSpotissa, voit vetää ja pudottaa haluamasi custom-moduulin sivullesi niin monta kertaa kuin tarvitset.

HubSpot laajenee saumattomasti lähes kaikkiin ohjelmistoihin, joita digimarkkinointitiimi tarvitsee CMS:n lisäksi. Se sisältää julkaisualustan lisäksi muun muassa CRM:n, uutiskirjetyökalun, chatin, sosiaalisen median julkaisu- ja seurantatyökalun, lomakkeet, blogit ja analytiikan.

Analytiikan avulla voi seurata verkkovierailijoita liideiksi ja asiakkaiksi asti. Tämä toiminnallisuus tuo läpinäkyyvyyttä markkinoinnin toimenpiteisiin ja osoittaa esimerkiksi mitkä sisällöt herättävät kiinnostusta asiakkaissa.

Blogi-, verkko- ja laskeutumissivuja voi kirjoittaa, muokata, hakukoneoptimoida, julkaista ja analysoida yhdessä paikassa. Sen avulla on mahdollista luoda mobiili- ja sisältöoptimoitu verkkosivusto jokaiselle laitteelle ja vierailijalle. Edistyneimmät voivat tehdä jopa älykkäitä verkkosivuja, jotka tunnistavat vierailijan ja mukauttavat sisällön sen mukaisesti.

HubSpot CMS on hyvin innovatiivinen markkinointijulkaisualusta. Se soveltuu erityisesti jatkuvan, automatisoidun markkinointikoneiston rakentamiseen, jossa asiakasta ostopolulla eteenpäin auttavilla sisällöillä on suuri merkitys.

Lisenssitasot ja toiminnallisuudet skaalautuvat liiketoiminnan tarpeiden kehittyessä. Maksuissa sovelletaan niin sanottua legacy-hinnoittelua. Veloitus pysyy samana, vaikka järjestelmän kehittyessä hinnankorotuksia tehdäänkin. Näin ollen vanhoilla asiakkailla kuukausihinta on uusia asiakkaita edullisempi.

Sivustot rakennetaan HubSpotin pilvipalveluun, joka on nopea, tietoturvallinen, SSL-sertifioitu ja varmuuskopioitu. Ulkopuolista hosting-palvelua tai webbihotellia ei tarvita.

HubSpot Academy on laaja kurssikirjasto käytettävissä, jossa on helppo syventää osaamista inbound-markkinoinnissa. Lisäksi HubSpotin asiakastuki vastaa pulmatilanteissa todella nopeasti.


WordPress markkinoinnin työkaluna

 

WordPress on helppokäyttöinen avoimeen lähdekoodiin perustuva julkaisualusta, joka on alun perin tarkoitettu maksuttomaksi blogialustaksi. Se onkin mahdollistanut omien verkkosivujen rakentamisen lukemattomille organisaatioille ja yksityishenkilöille, joilla ei ole koodaustaitoja tai halua maksaa sivuista.

Arvioiden mukaan jopa 24% maailman verkkosivuista on rakennettu WordPressillä. Alustan suosio perustuu maksuttomuuteen ja avoimeen lähdekoodiin, joka on arvokas raaka-aine WordPress-kehittäjien globaalissa yhteisössä. Avoin lähdekoodi antaa toisaalta mahdollisuuden myös siihen, että verkkosivuprojektin voi halutessaan siirtää toiselle osapuolelle.

Olemme kuitenkin törmänneet tilanteisiin, joissa vaativan verkkosivutoteutuksen alkuperäinen koodaaja ei ole enää käytettävissä, jolloin voikin yllättäen olla hyvin vaikeaa löytää tekijää, joka pystyy jatkamaan kehittämistä.


WordPress-sivut yrityskäytössä edellyttävät lähes aina palvelujen ostoa useilta eri tahoilta. Sivupohjien tekemiseen ja lisäosien asentamiseen tarvitaan koodaaja ja visuaalisen ilmeen suunnitteluun graafikko. Lisäksi on erikseen huolehdittava palvelintilasta, tietoturvasta, varmuuskopioinnista ja julkaisujärjestelmän (myös lisäosien) päivittämisestä, jotta palvelunestohyökkäykset eivät kaada sivustoa.

Jotta WordPress-sivuston saisi toimimaan vastaavalla tavalla markkinoinnin työkaluna kuin HubSpotin, esimerkiksi liidien generoimiseen ja nurturointipolun rakentamiseen se vaatii paljon lisäosia ja integraatioita muihin järjestelmiin.

WordPressissä on valittavana runsaasti erilaisia teemoja, jotka ovat sivupohjia. Näiden muokkaamiseksi yrityksen tarpeisiin tarvitaan kuitenkin yleensä koodaajan työpanosta. Myös sisällön hakukoneoptimointia varten tarvitaan lisäosa.

Call-to-actioneiden ja lomakkeita sisältävien laskeutumissivujen rakentamiseen vaaditaan myös lisäosa ja mahdollisesti integraatioita CRM-järjestelmään. Sivuston personointiin vaaditaan myös lisäosa.

Lisäosien päivittämisestä on pidettävä huolta jatkuvasti, koska ne voivat muodostaa vakavan tietoturvauhan, jos käytössä on vanhentuneita versioita. IT-asiantuntijan apua tarvitaan myös siinä, että lisäosat toimivat teknisesti oikein. Joskus lisäosat saattavat olla keskenään teknisesti yhteensopimattomia.

 

Mitä et voi tehdä Wordpressillä? (ilman lisäosia ja järjestelmäintegraatioita)

• Sivuston personoitavuus
• Lomakkeet ja landing paget
• Saumaton yhteys myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun käyttämiin järjestelmiin
• Reaaliaikainen analytiikka verkkosivukävijöiden käyttäytymisestä


Miten tehdä valinta?

 

Markkinoinnin työkalupakissa julkaisualustan, eli CMS:n, valinta on yksi keskeisimmistä päätöksistä, jossa tulee ottaa huomioon liiketoiminnan nykyisiä tarpeita ja ennakoida tulevaa. Vaikka verkkosivut saisikin pystyyn ketterästi ja maltillisin kustannuksin, sivuston arvo kasvaa ajan myötä. Verkkosivujen parissa tehdään töitä vuosikausia useiden asiantuntijoiden voimin. Sisältöjä ja toiminnallisuuksia lisätään, optimoidaan, kehitetään ja poistetaan.

 
Puhtaasti verkkosivuihin liittyvät kustannukset muodostuvat seuraavista asioista:


• Visuaalinen ja sisältösuunnittelu
• Tekninen toteutus
• Optimointi ja testaus
• Palvelintila, varmuuskopiointi ja domain
• Lisenssimaksut, integraatiot ja lisäosat
• Ylläpito ja jatkokehitys

Verkkosivuprojektin alussa tehtyjen valintojen kanssa eletään vuosikausia. Voi myös käydä niin, että valinta osoittautuu vääräksi. Näin voi käydä jos CMS-valintaa tehdessä ei ole saatu riittävästi tietoa rajoitteista sivuston toiminnallisuuksissa. Tai yhteensopimattomuudesta muiden järjestelmien kanssa kehkeytyy merkittävä pullonkaula. Tämä voi ilmetä esimerkiksi siinä miten staattiseksi rakennettu sivusto kykenee ottamaan vastaan liidejä.

Myynnin tietojärjestelmistä, kuten CRM, lienee vallalla käsitys, että kaupallisen toimijan asiakkuudenhallintajärjestelmä on paras vaihtoehto. Harvassa ovat yritykset, joissa ryhdytään itse teettämään koodarilla omaa CRM-järjestelmää. Parempi siis valita markkinoilla jo olevista järjestelmistä, koska myyntityön järjestelmätarpeet ovat hyvin samankaltaisia ja toisaalta softafirmat vastaavat tuotteensa kehittämisestä ja toimivuudesta.

Yleensä CMS-valinnassa vaakakupissa painavat raha ja toisaalta toimittajariippumattomuus. Meidän mielestämme olisi relevanttia lisätä myös liiketoiminnan kannalta olennaisia näkökulmia pohdittavaksi päätöksenteossa: verkkosivuston rooli osana koko liiketoimintaa ja myyntiä, sekä toisaalta markkinoinnin ja myynnin työn tehokkuus.

Eri järjestelmäintegraatioista ja lisäosista koottu verkkosivusto voi olla kankea hallittava, joka vaatii jatkuvasti IT-asiantuntijan huomiota.

Kysy näitä asioita, kun pohdit yrityksellesi sopivinta CMS-järjestelmää:


1. Tavoitteet: Pitääkö sivuston kyetä esimerkiksi keräämään liidejä, tallentamaan yhteystiedot CRM-järjestelmään ja lähettämään ladattavaa materiaalia?

2. Kustannukset: Mitä myynnin ja markkinoinnin järjestelmiä tai alihankintaa nykyisellään on jo käytössä ja mitä ne maksavat yhteensä? (Esimerkiksi CRM, CMS, palvelintila, uutiskirje, chatti, markkinoinnin automaatio, some-työkalut, analytiikka, ulkopuolinen koodari.)

3. Tehokkuus: Ovatko markkinoinnin ja myynnin järjestelmät integroitu toisiinsa niin, että verkkosivukävijöiden, liidien ja asiakkaiden tietojen seuranta on helppoa? Joudutko esimerkiksi siirtelemään manuaalisesti tietoa järjestelmästä toiseen?

4. Analysointi: Saako verkkosivuston avulla dataa siitä ketkä asiakkaat ovat juuri nyt kiinnostuneita tuotteistasi tai palveluistasi? Saatko vaivattomasti tilannekuvan, miten markkinointi ja myynti ovat suoriutuneet ja missä voisi parantaa?

5. Skaalautuvuus: Ovatko verkkosivuston toiminnallisuudet helposti laajennettavissa, kun yrityksen tarpeet muuttuvat kasvun myötä?Olethan jo tilannut uutiskirjeen?


Lähetämme uutiskirjeen vain kerran kuussa 👉 mekin vihaamme spämmiä.
Uusimpien sisältöjen lisäksi saat tietoa HubSpotin uusista ominaisuuksista. 

Tästä et halua jäädä paitsi! 💙