<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

verkkosivut

10 vinkkiä verkkosivujen kehittämiseen

Verkkosivujen uudistaminen tulisi aloittaa tunnistamalla tärkeimmät tavoitettavat kohderyhmät: yleensä halutunlaiset asiakkaat. Tämän jälkeen tulee tunnistaa asioita tai teemoja, jotka ovat juuri näille asiakkaille mielenkiintoisia, esimerkiksi arjen haasteita ja tarpeita ratkaisevia aiheita, jotka liittyvät yrityksesi tuotteisiin tai palveluihin. 

 

Yrityksen myynnin kasvuun tähtäävät verkkosivut rakennetaankin tuotelähtöisyyden sijaan vastaamaan asiakkaan kysymyksiin, sillä nämä sisällöt kuljettavat asiakasta eteenpäin ostoprosessissa. Kun yritys tarjoaa asiakkaalle relevanttia tietoa ja motivointia, se ohjaa kohti ostopäätöstä. Näiden lähtökohtien pohjalta yrityksen verkkosivujen uudistamiselle voidaan asettaa konkreettisia tavoitteita ja suoritusmittareita.

 

Verkkosivut ovat keskeinen osa yrityksen markkinointia ja verkkoläsnäoloa. Verkkosivujen visuaalinen ilme, kohdistaminen valituille kohderyhmille, käyttäjäystävällisyys ja ajankohtaisuus ovat sidoksissa muun muassa yrityksen sosiaalisen median kanaviin, sähköpostimarkkinointiin, brändiin sekä myytiprosessiin. Verkkosivujen tulisi olla yritykselle keskeinen, tavoitteellinen markkinointikanava, joka on osa yrityksen immateriaalista pääomaa. Se on myös ketterä oma media, sillä se tarjoaa alustan monenlaisen sisällön jakamiseen. Tämän lisäksi se toimii parhaimmillaan myös tiedonkeruun (ja liidien saamisen) välineenä sekä analysoi verkkokävijöitä.

 

Kasvuun tähtäävän yrityksen verkkosivujen tehtävät

 

 • Potentiaalisten asiakkaiden kiinnostuksen herättäminen ja vahvistaminen

 • Kohderyhmiä puhuttelevan tuoreen sisällön tarjoaminen

 • Liidien tuottaminen ja lämmittäminen

 • Brändin vahvistaminen

 

Lisäksi hyvä verkkosivusto on helposti päivitettävissä ja muokattavissa verkkosivuanalytiikkaan perustuvan tiedon pohjalta.

 

Tässä on käyttöösi 10 tärkeintä asiaa, jotka on hyvä ottaa huomioon ennen verkkosivu-uudistuksen aloittamista.

1. Aseta verkkosivuprojektille konkreettiset tavoitteet

 

Sivuston uudistaminen alkaa tavoitteiden asettamisesta. Tavoitteiden on tuettava sekä yrityksen pidemmän aikavälin markkinointistrategiaa että myynnin lyhytaikaisempia tavoitteita. Uudistamisen on perustuttava konkreettisiin, mitattaviin tuloksiin.

 

Muista, että kaiken ei tarvitse olla valmista heti – sivustoa täytyy joka tapauksessa jatkuvasti parantaa ja etenemällä askel askeleelta ymmärrät paremmin mikä toimii ja mikä ei. Growth-driven design on suositeltava toimintatapa, joka ohjaa verkkosivu-uudistusta niin, että töitä priorisoidaan ja mukaan poimitaan jo aiemmin hyväksi havaitut sisällöt tai toiminnallisuudet. Se antaa aikaa analysoinnille ja priorisoi toivomuslistan toteutusta.

 

 Monet verkkosivujen suorituskykyä tarkastelevat mittarit ovat sidoksissa toisiinsa. Jos esimerkiksi haluat lisää liidejä, täytyy lisätä sivuston kuukausittaista liikennettä sekä ohjata liikenne kohti sisältöä, joka kääntää heidät tunnistettaviksi liideksi. Tavoitteet voivat perustua edellä mainittuun analytiikkaan tai vaatimuksiin, joita sinulla on erilaisten elementtien toimivuudesta.

 

2. Mieti mitkä ovat yrityksesi kohderyhmät

 

Jotta saat muutettua yrityksesi verkkoliikenteen liideksi, kohderyhmille tulee tarjota hyvää – eli heille hyödyllistä – sisältöä. Osa sisällöstä tarjotaan ladattavana materiaalina, jolloin lataajista voidaan kerätä myynnin kannalta tarpeellisia tietoja. Sisällön on oltava niin mielenkiintoista ja arvokasta, että kohderyhmän edustajat ovat valmiita antamaan yhteystietonsa saadakseen sisällön käyttöönsä. Arvoa tuottava sisältö perustuu aina kohderyhmän mielenkiinnon kohteisiin, haasteisiin, ongelmiin ja tarpeisiin, sekä niiden ratkaisemiseen.

 

Ihmiset etsivät ratkaisuja itseään ja yritystään varten, omilla ehdoillaan, joten tuote- tai yrityskeskeinen sisältö ei välttämättä puhuttele. Lue tästä esimerkki minkälainen sisältö toimii verkkosivuilla. 

 

Hyvä sisältö perustuu kohderyhmän ymmärtämiseen. Tätä varten luodaan ns. ostopersoonat tavoiteltujen kohderyhmien edustajista. Hyvä ostopersoonakuvaus sisältää mm. kuvauksen henkilön työtehtävistä, ammatillisista haasteista, päätöksenteon motiiveista sekä kanavista, joista hän hakee tietoa. 

 

3. Tunnista liikenteen lähteet

 

Tiedätkö mitä kautta kävijät löytävät sivuillesi?  Entä mitkä kanavat tuovat tehokkaimmin liidejä myynnille? Jotta yrityksen verkkoläsnäoloa voidaan lähteä kehittämään, on hyvä selvittää miten vierailijat päätyvät sivustolle. Tärkeimpien lähteiden tunnistaminen auttaa sinua mm. hakusanojen määrittelyssä, sosiaalisen median kanavien valitsemisessa sekä luomasi sisällön promoamisessa. 

Oikeisiin lähteisiin keskittyminen lisää liikennettä ja auttaa löytämään haluttujen kohderyhmien edustajat verkosta ja uutiskirjeistä.

Liikenteen lähteitä ovat esimerkiksi: 

 

 • Hakukoneista tuleva orgaaninen ja maksettu liikenne: Vertailemalla orgaanista (Google-näkyvyys) ja maksettua liikennettä tunnistat hakusanat, jotka lisäävät sivustosi liikennettä.

 

 • Uutiskirjemarkkinointi: Mitä sähköpostikampanjaasi ovat asiakkaat avanneet, klikanneet ja päätyneet verkkosivustollesi? Mistä kampanjasta on tullut parhaiten kontakteja? 

 • Sosiaalinen media: Tarkastelemalla eri some-kanavien liikennettä, tunnistat ne joiden kautta potentiaaliset myyntiliidit löytävät sivuillesi.

 • Muut viittaavat sivustot: On hyvä, että muilla profiiliisi sopivilla sivustoilla on linkkejä yrityksesi sivuille. Viittaavat linkit tehostavat sivuston hakukoneoptimointia.
Lähteitä on myös hyvä tarkastella sivuilla kävijöiden ja todellisten liidien näkökulmasta. Mistä kanavista varsinaiset liidit tulevat ja mitkä kanavat tuovat vain satunnaisia selaajia. Luonnollisesti tärkeämpää on keskittyä niihin, jotka tuovat näkyvää tulosta eli liidejä myynnille.

 

4. Selvitä mikä toimii ja mikä vaatii kehittämistä

 

Sivustoltasi löytyy todennäköisesti hyvin toimivia elementtejä, suosittuja sivuja tai kohderyhmääsi kiinnostavaa sisältöä. Näitä kannattaa hyödyntää myös tulevaisuudessa. Sivuillasi on todennäköisesti myös osia, jotka eivät tuota toivottuja tuloksia. Hyvien analysoitityökalujen avulla voit tarkastella:

1. Sivustosi kuukausittaisen liikenteen määrää

2. Vierailijoiden sivustolla käyttämää aikaa

3. Eniten katsottuja sivuja

4. Sivustosi sijoitusta tärkeimpien avainsanojen kohdalla
5. Tunnistettujen liidien osuutta sivuston kokonaisliikenteestäKun tiedät verkkosivustosi vahvuudet ja heikkoudet, pystyt tekemään listan asioista, jotka kaipaavat hienosäätöä ja toisaalta asioista, jotka vaativat radikaalimpaa uudistamista.

 

5. Analysoi tärkeimpien kilpailijoiden verkkosivut

Vieraile kilpailijoiden sivuilla ja kiinnitä huomiota ilmeeseen, sisältöön ja muihin elementteihin. Huomaat varmasti monia asioita, jotka todennäköisesti toimivat ja toisia, jotka todennäköisesti eivät toimi. Kun analysoit tärkeimpien kilpailijoiden verkkosivuja, tiedät mitä voit tehdä paremmin ja nopeammin. Tarkoituksena ei ole matkia kilpailijoita, vaan tunnistaa asioita, jotka auttavat yritystäsi erottumaan.  Voit käyttää vertailuun esim. HubSpotin Marketing Graderiä, joka antaa yleiskuvan verkkosivujen kyvystä kääntää liikenne liideiksi.

 

6. Optimoi sisältösi

Internetsivujen optimointi on tärkeä osa tehokasta sisältömarkkinointia. Jos kukaan ei löydä sivujasi, miten pystyt muuttamaan selaajat tunnistettaviksi liideiksi? Kohderyhmäsi ihmiset etsivät sinua ja kilpailijoitasi kirjoittamalla valitsemiaan avainsanoja hakukoneiden kenttiin. Hakukoneoptimointi koostuu pienistä sivukohtaisista muutoksista, joiden tarkoituksena on kertoa Googlen kaltaisille hakukoneille millaista sisältöä sivustoltasi löytyy. Hakukoneoptimointi alkaa kohderyhmän käyttämien hakusanojen tunnistamisesta ja niiden käyttämisestä verkkosivujesi sisällössä. Olennaista on myös hakusanoihin liittyvän sisällön laatu ja määrä.

Hakukoneoptimointi tekee esimerkiksi blogeistasi evergreen-hittejä, sillä se pidentää huomattavasti niiden  elinkaarta ja samalla tuottavuutta. Kun kohderyhmääsi kuuluva henkilö hakee omaan pulmaansa ratkaisua, hän voi päätyä verkkosivullesi vaikkapa vuosien päästä blogin alkuperäisestä julkaisupäivästä. 

 

7. Käytä sopivia toimintakehotuksia

Toimintakehoitusten (Calls-to-action, CTA) tarkoituksena on aktivoida verkkosivuja selaavat kohderyhmän edustajat antamaan tietoja itsestään ja kiinnostuksen kohteistaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi

1. White paperin, oppaan tai jonkin muun sisällön lataamista lomakkeen täyttöä vastaan

2. Yhteydenottolomakkeen täyttämistä

3) Blogin tai uutiskirjeen tilaamista

 

Staattisten esitemäisten verkkosivujen aika jäi taakse jo kauan sitten. Nykyisin verkkosivuilla on oltava paljon tartuntapintaa sekä muuta interaktiivisuutta. Sivujen on tarjottava selaajille mahdollisuus kanssakäymiseen yrityksesi, tuotteidesi, palveluidesi sekä brändisi kanssa. Tämän tarkoituksena on muuttaa verkkoliikenne tunnistettaviksi liideiksi. Arvoa tuova sisältö kuten case studyt ovat loistava esimerkki sisällöstä, jolla liidit saadaan tunnistettua. Saadakseen case studyn käsiinsä henkilön on ensin annettava itsestään tietoja ns. laskeutumissivuilla. Mieti siis jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa millaista sisältöä tarjoat näitä tietoja vastaan. Ehkä sinulla on jo valmiina tällaista sisältöä tai ehkä joudut tuottamaan sopivaa uutta sisältöä.

 

8. Tuo asiakaslupauksesi esille verkkosivuillasi

Vaikka verkkosivujen ei pidä kertoa vain sinun yrityksestäsi, asiakaslupauksen esille tuominen ja konkretisoiminen esimerkein on äärimmäisen tärkeää. Monet sivustolla vierailijat eivät tiedä mitä asiakkaille tarjotaan, miten tarjooma erottuu edukseen vastaavanlaisista yrityksistä ja millaista lisäarvoa asiakas saa ostaessaan yrityksesi palveluita tai tuotteita. Yrityksestä kertovan sivun on kerrottava lyhyesti ja ytimekkäästi miten asiakkaita palvellaan. Hyvä asiakaslupaus kuvaa liiketoimintaa asiakkaalle relevantilla ja ymmärrettävällä tavalla.

Älä unohda tarjota konkreettisia esimerkkejä tarjoamastasi arvosta. Lisää sivuillesi siis asiakasreferenssejä ja case studeja.

 

9. Sitoudu jatkuvaan sisällöntuottamiseen

Mikäli haluat pitää verkkosivusi ajankohtaisena ja kohderyhmää kiinnostavana, uutta sisältöä kannattaa tuottaa tasaisin väliajoin. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivujen pitää olla helposti ja nopeasti päivitettävät. Suunnitelmallisuus ja omien resurssien riittävyyden tunnistaminen ovat tässä kaiken A ja O. On tunnistettava aiheet, joista haluat tarjota sisältöä sekä ihmiset, jotka pystyvät kirjoittamaan hyvää sisältöä.

 

Nopeasti julkaistavaa sisältöä voidaan tuottaa esimerkiksi

Aloittamalla bloggaaminen: Bloggaus on yksi nopeimmista keinoista lisätä verkkosivuillesi uutta sisältöä tasaisin väliajoin. Blogitekstit tarjoavat lisäksi tilaisuuden avainsanojen käyttämiseen sekä ladattavan sisällön syventämiseen ja promoamiseen. Mieti ennen blogin aloittamista resursseja. Ketkä yrityksesi edustajista osaavat ja haluavat blogata – ja onko heillä siihen aikaa.

 

Luomalla sivut sosiaaliseen mediaan: Sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen tarjoaa interaktiivisen alustan sisällön jakamiseen sekä dialogiin kohderyhmän edustajien kanssa. Muista , että sosiaalinen media on kanssakäymistä, ajatusten vaihtoa sekä keskustelemista varten. Agressiivinen mainostaminen tai liiallinen itsensä korostaminen eivät kuulu sosiaaliseen mediaan. Sosiaaliseen mediaan tulee myös sitoutua. Pohdi kuinka usein pystyt tekemään päivityksiä ja kuinka paljon aikaa käytät ”tykkääjiesi” kanssa viestimiseen.

 

10. Älä unohda yksityiskohtia

Toimivat verkkosivut sisältävät yleensä etusivun, tuote/palvelusivut, referenssit ja yrityssivut. Älä kuitenkaan unohda verkkosivusuunnitelmastasi

 

 • Blogia
 • Laskeutumissivuja
 • Call-to-actioneitä
 • Some-jakonappuloita
 • Jatkomarkkinointitoimenpiteitä
 • Analytiikkaa

Kaikki nämä elementit auttavat yritystäsi pitämään verkkosivut kohderyhmää kiinnostavina, muuttamaan liikenteen tunnistettaviksi liideiksi, parantamaan brändin tunnettuutta, luomaan entistä kohdennetumpia markkinointikampanjoita sekä mittaamaan tuloksia ja tunnistamaan kehityksen kohteita myös tulevaisuudessa.

 

 

Olethan jo tilannut uutiskirjeen?


Lähetämme uutiskirjeen vain kerran kuussa 👉 mekin vihaamme spämmiä.
Uusimpien sisältöjen lisäksi saat tietoa HubSpotin uusista ominaisuuksista. 

Tästä et halua jäädä paitsi! 💙