<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HubSpot

Netvisor-integraatio rikastaa CRM dataa

Toteutamme Vivulla useiden järjestelmien välisiä integraatioita, joista Netvisor kuuluu suosituimpien joukkoon. Netvisor-integraatioissa yhdistetään talousdata myyntiprosessiin, rikastetaan asiakasdataa CRM:ssä ajantasaisella tiedolla ja vähennetään manuaalista työtä, vapauttaen aikaa tuottavammille tehtäville.

 

Netvisor-ohjelmisto huolehtii yrityksen laskuista, laskutuksesta sekä kirjanpidon ja muun talousdatan ajantasaisuudesta. Hubspotin Sales Hub on myynti-organisaation tarpeisiin suunniteltu ohjelmisto, jolla virtaviivaistetaan ja läpivalaistaan myyntiprosesseja sekä tehostetaan myyntitiimin työtä. Näiden kahden yhdistelmä tarjoaa mahdollisuuden kehittää laadukas ja tuloksellinen myyntiprosessi. Toisaalta myös Sales Hubin data rikastaa Netvisorin käyttöä.

 

Jos käytössäsi on myös Hubspotin CRM sekä Marketing Hub, olet nähnyt käytännössä, kuinka paljon etua tiedonkulku ja läpinäkyvyys tuovat, vaikuttaen positiivisesti liiketoimintaan.

 

Oikea tieto, oikeilla henkilöillä, oikeaan aikaan

 

Yrityksissä on käytössä useita eri järjestelmiä, sillä maailmasta ei vielä löydy yhtä kaikkiin tarkoituksiin sopivaa, ja tuskin koskaan löytyykään. Yhdessä yrityksessä käytettävien järjestelmien määrä voi olla hurja. En usko, että yrityksen data tällaisessa tilanteessa pysyy puhtaana, ajantasaisena sekä suojassa, ainakaan ilman integraatioita.

 

Samalla kun viestintää pidetään yrityksissä vaikeimpana asiana hoitaa siten, että jokainen on tyytyväinen, huono tiedonkulku voi aiheuttaa muutakin kuin mielipahaa. Lisäksi datan paikkansapitävyydestä pitää pystyä olla varma ja tänä päivänä myös sen suojassa pitäminen on korostetun tärkeää.

 

Integraation tavoitteena on poistaa yrityksistä tekniset siilot, varmistaa datan eheys ja ajanmukaisuus. Talousluvut ohjaavat toimintaa jokaisessa organisaation osassa, jonka takia on usein perusteltua, että tuo data on käytettävissä kaikilla niillä, joiden työtä se helpottaa.

 

Mitä tietoa voi ja kannattaa yhdistää?

 

Hyvin suunniteltu integraatio-prosessi on puoliksi tehty. On siis hyvä kartoittaa alkuun aidot tarpeet ja selvittää käytännön haasteet.

 

Integraatioprojekti alkaa vaatimusten ja yksityiskohtien määrittelyllä. Määrittelyyn sisältyy mm. juurisyy integraatiotarpeelle sekä datavaatimukset; mitä tietoja tarvitsee siirtää HubSpotista Netvisoriin ja toisin päin, sekä mitä tietoja tarvitaan molemmissa järjestelmissä.

 

Integraatioissa tulee aina käydä läpi yksittäisen käyttäjän työtilanteita ja kuunnella häntä työtehtävästään: Mitä tietoja hän tarvitsee tehdäkseen omasta työskentelystä mahdollisimman virheetöntä, selkeää ja tehokasta? Yhtäkään integraatiota ei kannata käydä läpi turhan takia, mutta integraatioille löytyy usein syy ja sillä voidaan ratkoa erilaisia haasteita.

 

Tiedonkeruusta ja projektikokonaisuudesta vastaa integraation toteuttaja ja asiakkaan tulee valmistautua panostamaan projektin aloituksessa tiedonjakoon. Sinun tehtäväsi ei siis ole miettiä etukäteen, mitä pitää tehdä, vaan sanoittaa, mitä tarvitsette.

business-3695073_1920

Integraation toteutukseen vaikuttavat molemmat yhdistettävät järjestelmät. Hubspotin avoimet API-rajapinnat mahdollistavat sen yhdistämisen lähes mihin tahansa toiseen järjestelmään.

 

Mitä ottaa huomioon Netvisor-integraatiossa? 

 

Alkukartoituksessa tulee kertoa avoimesti tarpeista ja integraatioon vaikuttavista työtehtävistä. Jos alkukartoituksen aikana kaikki huomioitavat asiat eivät tule esille, on niitä hankala, joskaan ei mahdotonta, ottaa huomioon myöhemmin. Heikko alkukartoitus heijastuu niin integraation tasoon kuin aikatauluihin, ja budjetti paukkuu työmäärän kasvaessa. Kun valmistaudut vastaamaan esitettyihin kysymyksiin, kiität avoimuudesta ja läsnäolosta suuresti projektin tultua päätökseen ja kun aika integraation jälkeen alkaa.

 

Asiakkaalta tarvitsemme aina projektijohtajan ja suositeltavaa on ottaa yhteistyöhön mukaan myös työntekijä, joka pystyy kertomaan ja vastaamaan kysymyksiin käytännön haasteista arkityössä. Työntekijöillä on usein paras kokonaiskuva niin haasteista kuin tiedonkulun ongelmista.

 

Tietoturva puhuttaa nykyisin paljon ja niin kuuluukin. Integraatioihin liittyy paljon tietoturvariskejä, jotka minimoidaan hyvällä toteutuksella. Authentikointi ja muiden avainten laittaminen koodiin on esimerkki suhteellisen riskittömästä menetelmästä.

 

Netvisor-integraation aikataulu

 

Vivulla noudatetaan yhtenäistä projektimallia, jonka avulla integraatioprojekteistakin on muovautunut laadukkaita, aukottomia ja aikataulussa pysyviä. Netvisor-integraatio saadaan ajettua alusta loppuun keskimäärin 12-26 henkilötyöpäivässä, riippuen täysin kuinka laajasta toteutuksesta on kyse.

 

Osaava kumppani ja yhteistyö

 

Netvisor-integraatiot ovat haastavia, mutta luotettavan kumppanin kanssa saat niistä hyödyt, joita hait ja parhaassa tapauksessa vähän enemmän. Integraation tavoitteena on tiedonkulun parantaminen niihin kaikkiin osiin organisaatiota, joissa sitä tarvitaan, datan ajantasaisuutta ja datan suojausta unohtamatta.

 

Kerro lähtökohtasi ja valmistaudu kuvailemaan esimerkkitilanteita joissa tieto joko puuttuu tai epävarmuus sen paikkansapitävyydestä näkyy.

Vai onko teillä vain paljon manuaalista työtä, jota automaatio ja tiedon tehokas kulku vähentäisi? Jos mietit myyntiprosessin läpivalaisua ja rikkaampaa dataa, olet myös oikean ratkaisun äärellä.

 

Integraation toteuttajalta vaaditaan hyvää asiaymmärtämistä, tarkkaa suunnittelua, teknistä osaamista sekä kuuntelutaitoa.

 

Jäikö vielä jokin mietityttämään? Ota yhteyttä niin keskustellaan projektistasi!

 

Olethan jo tilannut uutiskirjeen?


Lähetämme uutiskirjeen vain kerran kuussa 👉 mekin vihaamme spämmiä.
Uusimpien sisältöjen lisäksi saat tietoa HubSpotin uusista ominaisuuksista. 

Tästä et halua jäädä paitsi! 💙