<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genanon muutosmatka

Genano siirsi markkinoinnin painopisteen messunäkyvyydestä digimarkkinointiin - tuloksena liidien laadun paraneminen. Yritys sai tehokkaat työkalut digimarkkinoinnin hallinnointiin ja myös digitaaliseen myyntityöhön.

Johtava puhtaan sisäilman toimittaja Genano kävi läpi mittavan digitransformaation lyhyessä ajassa

 

Genano perustettiin Suomessa vuonna 1999 – alun perin fokuksenaan sairaaloiden ja laboratorioiden ilmanpuhdistus. Tänä päivänä Genanon ilmanpuhdistusteknologia on käytössä yli 50 maassa ja sairaaloiden lisäksi, Genano tarjoaa ratkaisuja ilmanpuhdistukseen kaikissa julkisissa sekä kaupallisissa tiloissa, joissa ihmiset kohtaavat. Patentoidun teknologian avulla ilmasta voidaan poistaa ja eliminoida virukset ja muut mikrobit sekä ultrapienet hiukkaset, mikä edistää työntekijöiden, potilaiden ja asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia.

 

Matka kohti digitransformaatiota alkoi halusta keskittyä kokonaisvaltaisiin puhtaan sisäilman palveluihin pelkkien laitteiden sijaan.


Markkinoinnin painopiste messunäkyvyydestä digimarkkinointiin

 

Lähtötilanne ja haasteet

 

Muutosmatka käynnistyi strategisen painopisteen muutoksesta ja halusta keskittyä kokonaisvaltaisiin puhtaan sisäilman palveluihin pelkkien laitteiden sijaan. Tämä muutos vaati myös markkinoinnin painopisteen muutoksen: “perinteisestä markkinoinnista” siirryttiin digimarkkinoitiin. Digiloikkaan tarvittiin ulkopuolista apua, koska yrityksellä oli rajatut resurssit muutoksen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja jalkautukseen.

 

Ratkaisu

 

Vipu on ollut alusta asti mukana toteuttamassa Genanon muutosmatkaa. Viimeisin etappi olikin digitaalisen kaupankäynnin alustan rakentaminen HubSpot-teknologialla. Yhteistyön alkaessa, Genanon markkinointi koostui lähinnä vuosittaisista messuvierailuista, ja staattisista verkkosivuista, joilla ei ollut kävijöitä. Vipu rakensi Genanolle digitaalisen kaupankäynninalustan HubSpot-teknologialla. Käyttöön otettiin useampi eri Hub: Sales Hub, Marketing Hub ja Service Hub

 

Järjestelmällä varmistetaan läpinäkyvä myyntiprosessi ja jokaisen liidin käsittely sovitun prosessin mukaisesti.

 

Myös markkinointia uudistettiin siirtämällä markkinoinnin painopiste digikanaviin. 


Yhteistyö Vivun kanssa on lähtenyt oikein hyvin liikenteeseen. Alusta saakka Vipu on ollut ratkaisukeskeinen ja he ovat paneutuneet meidän ongelmaan, meidän toimialaan ja meidän haasteisiin.” Niklas Skogster, Genano Oy:n toimitusjohtaja.Genano on ollut hyvin tyytyväinen yhteistyöhön ja tällä hetkellä käytössä on jo useampi HubSpot Hub: Sales Hub, Marketing Hub ja Service Hub. Matkan aikana, Genanolle on myös konkretisoitunut yhteistyön ja digitalisoitumisen tuomat kasvumahdollisuudet, vaikka yritys on aina ajatellut olevansa jo hyvin digifokusoitunut.


Tärkeintä Peter Christiansenin mukaan on ollut avoimuus ja yrityksen toimintojen integrointi. Yhteinen myyntiprosessi takaa läpinäkyvyyden ja sujuvan yhteistyön, eikä yksikään liidi jää huomiotta. Seuraavana kehityskohteena Genano kertookin olevan analytiikka ja data, niiden avulla asiakkaille on mahdollista tuottaa räätälöityä informaatiota – juuri sellaista kuin asiakkaat haluavat ja tarvitsevat.

 

Videolla Genanon Peter Christiansen ja Niklas Skogster kertovat yhteistyöstä Vivun kanssa.

 


Katso myös Case Genano webinaari (n. 30min)

Verkkosivu-uudistus edessä? Asiantuntijamme auttavat mielellään!Varaa aika HubSpot-demolle