10 vinkkiä verkkosivujen kehittämiseen

Kirjoittanut Terhi Bergius - 29 December, 2017

7 min lukuaika

Yrityksen verkkosivujen kehittäminen on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi. Hyville verkkosivuille lisätään säännöllisesti uutta sisältöä, jonka tarkoituksena on kääntää kasvoton verkkoliikenne tunnistetuiksi liideiksi. Kehitystyön pitää perustua verkkosivujen analytiikkaan, jonka avulla voidaan nähdä yksittäisen sivun, kanavan ja sisällön suoriutuminen tavoitteisiin verrattuna ja tehdä päätöksiä tarvittavista muutoksista. Tärkeintä on priorisoida muutostarpeet ja keskittyä ensin niihin, joilla on merkitystä kaupallisten tulosten saavuttamisessa.

Internet on täynnä tylsiä, menneisyyteen jämähtäneitä sivustoja. Mikäli yrityksesi verkkosivut näyttävät siltä kuin ne olisi tehty vuosia sitten, on aika päivittää sivusto. Verkkosivut eivät ole muista erillinen markkinointikanava, vaan ne ovat yhteydessä kokonaisvaltaiseen verkkoläsnäoloon. Verkkosivujen visuaalinen ilme, kohdistaminen valituille kohderyhmille, käyttäjäystävällisyys ja ajankohtaisuus ovat sidoksissa mm. yrityksen sosiaalisen median kanaviin, sähköpostimarkkinointiin, brändiin sekä myytiprosessiin. Verkkosivut ovat nykyaikainen markkinointikanava.

Verkkosivujen tehtävät

 • Yritysilmeen ja brändin vahvistaminen
 • Potentiaalisten asiakkaiden kiinnostuksen herättäminen ja kiinnostuksen vahvistaminen
 • Kohderyhmiä puhuttelevan tuoreen sisällön tarjoaminen
 • Liidien tuottaminen ja lämmittäminen
Lisäksi hyvä verkkosivusto on helposti päivitettävissä ja muokattavissa verkkosivuanalytiikkaan perustuvan tiedon pohjalta.

Verkkosivujen uudistaminen tulisi aloittaa tunnistamalla tärkeimmät tavoitettavat kohderyhmät: yleensä halutunlaiset asiakkaat sekä heidän mielenkiinnon kohteensa, haasteensa ja tarpeensa. Lisäksi verkkosivuilla julkaistun sisällön on tuettava potentiaalisen asiakkaan ostoprosessia eli tarjottava tietoa ja motivointia, jotka ohjaavat kohti ostopäätöstä. Näiden lähtökohtien pohjalta nettisivujen uudistamiselle voidaan asettaa konkreettisia tavoitteita ja suoritusmittareita.

Tässä on käyttöösi 10 tärkeintä asiaa, jotka on hyvä ottaa huomioon ennen verkkosivuston uudelleen suunnittelun aloittamista.

1) Tunnista lähteet, josta liikenne tulee verkkosivuille

Tiedätkö mitä kautta kävijät löytävät sivuillesi?  Entä mitkä kanavat tuovat tehokkaimmin liidejä myynnille? Jotta yrityksen verkkoläsnäoloa voidaan lähteä kehittämään, on hyvä selvittää miten vierailijat päätyvät sivustolle. Tärkeimpien lähteiden tunnistaminen auttaa sinua mm. hakusanojen määrittelyssä, sosiaalisen media kanavien valitsemisessa sekä luomasi sisällön promoamisessa. 

Oikeisiin lähteisiin keskittyminen lisää liikennettä ja auttaa löytämään haluttujen kohderyhmien edustajat verkosta. Liikenteen lähteitä ovat esimerkiksi: 

 • Hakukoneista tuleva orgaaninen ja maksettu liikenne: Vertailemalla orgaanista (Google-näkyvyys) ja maksettua liikennettä tunnistat hakusanat, jotka lisäävät sivustosi liikennettä.
 • Sosiaalinen media: Tarkastelemalla eri SoMe-kanavien liikennettä, tunnistat ne joiden kautta potentiaaliset myyntiliidit löytävät sivuillesi.
 • Muut viittaavat sivustot: On hyvä, että muilla profiiliisi sopivilla sivustoilla on linkkejä yrityksesi sivuille. Viittaavat linkit tehostavat sivuston hakukoneoptimointia.

Lähteitä on myös hyvä tarkastella sivuilla kävijöiden ja todellisten liidien näkökulmasta. Mistä kanavista varsinaiset liidit tulevat ja mitkä kanavat tuovat vain satunnaisia selaajia. Luonnollisesti tärkeämpää on keskittyä niihin, jotka tuovat näkyvää tulosta eli liidejä myynnille.

Varaa puhelinaika!

2) Mieti mitkä ovat verkkosivujen kohderyhmät

Jotta saat muutettua verkkoliikenteen liideksi, kohderyhmille tulee tarjota hyvää – eli heille hyödyllistä – sisältöä. Osa sisällöstä tarjotaan ladattavana materiaalina, jolloin lataajista voidaan kerätä myynnin kannalta tarpeellisia tietoja. Sisällön on oltava niin mielenkiintoista ja arvokasta, että kohderyhmän edustajat ovat valmiita antamaan yhteystietonsa saadakseen sisällön käyttöönsä. Arvoa tuottava sisältö perustuu aina kohderyhmän mielenkiinnon kohteisiin, haasteisiin, ongelmiin ja tarpeisiin, sekä niiden ratkaisemiseen. Kukaan ei halua lukea yhä uudelleen ja uudelleen kuinka ylivoimaisia sinun yrityksesi, tuotteesi, palvelusi ja brändisi ovat, sillä he etsivät ratkaisuja itseään ja yritystään varten, omilla ehdoillaan.

Hyvä sisältö perustuu kohderyhmän ymmärtämiseen. Tätä varten luodaan ns. ostopersoonat tavoiteltujen kohderyhmien edustajista. Hyvä ostopersoonakuvaus sisältää mm. kuvauksen henkilön työtehtävistä, ammatillisista haasteista, päätöksenteon motiiveista sekä kanavista, joista hän hakee tietoa. 

3) Selvitä mikä toimii tällä hetkellä ja mikä vaatii kehittämistä

Sivustoltasi löytyy todennäköisesti hyvin toimivia elementtejä, suosittuja sivuja tai kohderyhmääsi kiinnostavaa sisältöä. Näitä kannattaa hyödyntää myös tulevaisuudessa. Sivuillasi on todennäköisesti myös osia, jotka eivät tuota toivottuja tuloksia. Hyvien analysoitityökalujen avulla voit tarkastella:

 1. Sivustosi kuukausittaisen liikenteen määrää
 2. Vierailijoiden sivustolla käyttämää aikaa
 3. Eniten katsottuja sivuja
 4. Sivustosi sijoitusta tärkeimpien avainsanojen kohdalla
 5. Tunnistettujen liidien osuutta sivuston kokonaisliikenteestä

Kun tiedät verkkosivustosi vahvuudet ja heikkoudet, pystyt tekemään listan asioista, jotka kaipaavat hienosäätöä ja toisaalta asioista, jotka vaativat radikaalimpaa uudistamista.

4) Analysoi tärkeimpien kilpailijoiden verkkosivut

Vieraile kilpailijoiden sivuilla ja kiinnitä huomiota ilmeeseen, sisältöön ja muihin elementteihin. Huomaat varmasti monia asioita, jotka todennäköisesti toimivat ja toisia, jotka todennäköisesti eivät toimi. Kun analysoit tärkeimpien kilpailijoiden verkkosivuja, tiedät mitä voit tehdä paremmin ja nopeammin. Tarkoituksena ei ole matkia kilpailijoita, vaan tunnistaa asioita, jotka auttavat yritystäsi erottumaan.  Voit käyttää vertailuun esim. HubSpotin Marketing Graderiä, joka antaa yleiskuvan verkkosivujen kyvystä kääntää liikenne liideiksi.

5) Aseta projektille konkreettiset tavoitteet

Sivuston uudistaminen alkaa tavoitteiden asettamisesta. Tavoitteiden on tuettava sekä yrityksen pidemmän aikavälin markkinointistrategiaa että myynnin lyhytaikaisempia tavoitteita. Uudistamisen on perustuttava konkreettisiin, mitattaviin tuloksiin. Muista, että kaiken ei tarvitse olla valmista heti – sivustoa täytyy joka tapauksessa jatkuvasti parantaa.

Monet verkkosivujen suorituskykyä tarkastelevat mittarit ovat sidoksissa toisiinsa. Jos esimerkiksi haluat lisää liidejä, täytyy lisätä sivuston kuukausittaista liikennettä sekä ohjata liikenne kohti sisältöä, joka kääntää heidät tunnistettaviksi liideksi. Tavoitteet voivat perustua edellä mainittuun analytiikkaan tai vaatimuksiin, joita sinulla on erilaisten elementtien toimivuudesta.

6) Tuo asiakaslupauksesi esille verkkosivuillasi

Vaikka verkkosivujen ei pidä kertoa vain sinun yrityksestäsi, asiakaslupauksen esille tuominen ja konkretoiminen esimerkein on äärimmäisen tärkeää. Monet sivustolla vierailijat eivät tiedä mitä asiakkaille tarjotaan, miten tarjooma erottuu edukseen vastaavanlaisista yrityksistä sekä millaista lisäarvoa asiakas saa ostaessaan yrityksesi palveluita tai tuotteita. Yrityksestä kertovan sivun on kerrottava lyhyesti ja ytimekkäästi miten asiakkaita palvellaan. Hyvä asiakaslupaus kuvaa liiketoimintaa asiakkaalle relevantilla ja ymmärrettävällä tavalla. Älä unohda tarjota konkreettisia esimerkkejä tarjoamastasi arvosta. Lisää sivuillesi siis asiakasreferenssejä ja case studeja.

7) Optimoi sisältösi

Internetsivujen optimointi on tärkeä osa tehokasta sisältömarkkinointia. Jos kukaan ei löydä sivujasi, miten pystyt muuttamaan selaajat tunnistettaviksi liideiksi? Kohderyhmäsi jäsenet etsivät sinua ja kilpailijoitasi kirjoittamalla valitsemiaan avainsanoja hakukoneiden kenttiin. Hakukoneoptimointi koostuu pienistä sivukohtaisista muutoksista, joiden tarkoituksena on kertoa Googlen kaltaisille hakukoneille millaista sisältöä sivustoltasi löytyy. Hakukoneoptimointi alkaa kohderyhmän käyttämien hakusanojen tunnistamisesta ja niiden käyttämisestä verkkosivujesi sisällössä. Olennaista on myös hakusanoihin liittyvän sisällön laatu ja määrä.

 

Optimoi sisältösi hakukoneita varten ja tule löydetyksi

Optimointi – Sisältömarkkinoinnin perusteet

Lataa opas ! 

 

 

 

 

8) Käytä sopivia toimintakehoituksia

Toimintakehoitusten (Calls-to-action, CTA) tarkoituksena on aktivoida verkkosivuja selaavat kohderyhmän edustajat antamaan tietoja itsestään ja kiinnostuksen kohteistaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi

1) White paperin, oppaan tai jonkin muun sisällön lataamista lomakkeen täyttöä vastaan

2) Yhteydenottolomakkeen täyttämistä

3) Blogin tai uutiskirjeen tilaamista

Staattisten esitemäisten verkkosivujen aika jäi taakse jo kauan sitten. Nykyisin verkkosivuilla on oltava paljon tartuntapintaa sekä muuta interaktiivisuutta. Sivujen on tarjottava selaajille mahdollisuus kanssakäymiseen yrityksesi, tuotteidesi, palveluidesi sekä brändisi kanssa. Tämän tarkoituksena on muuttaa verkkoliikenne tunnistettaviksi liideiksi. Arvoa tuova sisältö kuten case studyt ovat loistava esimerkki sisällöstä, jolla liidit saadaan tunnistettua. Saadakseen case studyn käsiinsä henkilön on ensin annettava itsestään tietoja ns. laskeutumissivuilla. Mieti siis jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa millaista sisältöä tarjoat näitä tietoja vastaan. Ehkä sinulla on jo valmiina tällaista sisältöä tai ehkä joudut tuottamaan sopivaa uutta sisältöä.

 

9) Sitoudu jatkuvaan sisällöntuottamiseen

Mikäli haluat pitää verkkosivusi ajankohtaisena ja kohderyhmää kiinnostavana, uutta sisältöä kannattaa tuottaa tasaisin väliajoin. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivujen pitää olla helposti ja nopeasti päivitettävät. Suunnitelmallisuus ja omien resurssien riittävyyden tunnistaminen ovat tässä kaiken A ja O. On tunnistettava aiheet, joista haluat tarjota sisältöä sekä ihmiset, jotka pystyvät kirjoittamaan hyvää sisältöä. Nopeasti julkaistavaa sisältöä voidaan tuottaa esimerkiksi

Aloittamalla bloggaaminen: Bloggaus on yksi nopeimmista keinoista lisätä verkkosivuillesi uutta sisältöä tasaisin väliajoin. Blogitekstit tarjoavat lisäksi tilaisuuden avainsanojen käyttämiseen sekä ladattavan sisällön syventämiseen ja promoamiseen. Mieti ennen blogin aloittamista resursseja. Ketkä yrityksesi edustajista osaavat ja haluavat blogata – ja onko heillä siihen aikaa.

Luomalla sivut sosiaaliseen mediaan: Sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen tarjoaa interaktiivisen alustan sisällön jakamiseen sekä dialogiin kohderyhmän edustajien kanssa. Muista , että sosiaalinen media on kanssakäymistä, ajatusten vaihtoa sekä keskustelemista varten. Agressiivinen mainostaminen tai liiallinen itsensä korostaminen eivät kuulu sosiaaliseen mediaan. Sosiaaliseen mediaan tulee myös sitoutua. Pohdi kuinka usein pystyt tekemään päivityksiä ja kuinka paljon aikaa käytät ”tykkääjiesi” kanssa viestimiseen.

bloggaus-ja-muu-sisallontuotanto.jpg   Bloggaus ja muu sisällöntuotanto.

     Lataa opas! 

 

 

 

10) Älä unohda yksityiskohtia

Toimivat verkkosivut sisältävät yleensä etusivun, tuote/palvelusivut, referenssit ja yrityssivut. Älä kuitenkaan unohda verkkosivusuunnitelmastasi

 • Blogia
 • Laskeutumissivuja
 • Call-to-actioneitä
 • SoMe-jakonappuloita
 • Jatkomarkkinointitoimenpiteitä
 • Analytiikkaa

Kaikki nämä elementit auttavat yritystäsi pitämään verkkosivut kohderyhmää kiinnostavina, muuttamaan liikenteen tunnistettaviksi liideiksi, parantamaan brändin tunnettuutta, luomaan entistä kohdennetumpia markkinointikampanjoita sekä mittaamaan tuloksia ja tunnistamaan kehityksen kohteita myös tulevaisuudessa.

Lue lisää: 
Miten verkkosivu-uudistus kannattaa nykypäivänä toteuttaa

HubSpot ja custom moduulit – mitä ne ovat?

Verkkosivujen sisältö myy - jos se on kunnossa

Tämän blogipostauksen alkuperäinen kirjoittaja on Satu Ståhlsted vuonna 2013. Sisältöä on täydennetty ja päivitetty vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. 

Haluatko yrityksellesi verkkosivut, jotka tuottavat lisää myyntiä? 

Miten verkkosivu-uudistus kannattaa nykypäivänä toteuttaa

SHARE THIS STORY | |