<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=920230101720618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
vipu
Ota yhteyttä

Tarjoamme asiakkaillemme
siilorajoja rikkovaa rakkautta
tuloksentekoon.

Vipuvoima digiajan myyntiin ja markkinointiin
luodaan ajantasaisella tiedolla ja tukemalla
myynnin kasvua yhdessä koko organisaation
voimin.

Lue lisää
Group 8

Asiantuntijamme varmistavat edelläkävijöiden kasvun sitoutumalla asiakkaidemme liiketoimintatavoitteisiin ja rakentamalla dataohjattuja siltoja myynnin, markkinoinnin ja johdon välille. Jaettu ymmärrys yhteisistä tavoitteista ja kasvun mukana kehittyvät prosessimme luovat asiakkaillemme ja asiantuntijoillemme ihmislähtöisen, välittävän ja arvostavan ympäristön, jossa kaikille annetaan mahdollisuus olla paras versio itsestään.

Tervetuloa kasvupolulle!

Group 9

Markkinointi

Kun markkinointi on organisoitu nykyaikaisella tavalla ja se hyödyntää kerättyä dataa, pystytään löytämään syy-seuraussuhteita tekemisestä tuloksiin ja saavutetaan kestävä kilpailuetu.

Group 7

Myynti

Digiajan myynti vaatii tuekseen dataa, työkaluja ja markkinointitoimenpiteitä. Myynnin ja markkinoinnin organisoiminen yhdeksi kokonaisuudeksi mahdollistaa sen, että myynti voi keskittyä siihen minkä se parhaiten osaa: asiakastyöhön ja kauppojen päättämiseen.

Group 4

Johtaminen

Kun data on järjestetty oikein ja järjestelmiä käytetään järkevästi, koko organisaatio näkee koko ajan, mitä markkinoinnissa ja myynnissä tapahtuu. Ihmisten johtaminen helpottuu, kun tieto on kaikkien käytettävissä.

Group 15

Yhdessä enemmän

Osaavien asiantuntijoidemme avulla markkinoinnin, myynnin ja johdon välille rakennettavat sillat mahdollistavat yhteisen, jaetun näkemyksen markkinoinnin ja myynnin nykytilasta ja tulevaisuudesta. Saavuta yrityksesi kasvupotentiaali tehostamalla yhteistyötä markkinoinnin ja myynnin välillä. Dataan pohjautuvilla päätöksillä optimoidaan prosessit ja pystytään esittämään valintojen syy-seuraussuhteet helposti ymmärrettävässä muodossa.


Lue lisää

Miten myynnin ja markkinoinnin yhteispeli sujuu yrityksessänne?

Myynnin ja markkinoinnin pitää toimia tiiviisti yhdessä kasvua tavoiteltaessa. Tavoitteiden pitää olla yhteneväiset, vuoropuhelun jatkuvaa ja järjestelmien tukea yhteispeliä. Data pitää olla helposti saatavilla ja luettavissa - sekä myynnissä että markkinoinnissa.


Mitä asioita tulisi huomioida, jotta markkinointi tukisi entistä vahvemmin myyntiä? Olemme keränneet oheiseen listaan asioita, joita tulisi pohtia arvioitaessa myynnin ja markkinoinnin yhteispelin nykytilaa.

Lataa opas tästä

Markkinoinnin-auditointi-checklist-mockup
Digitrippi-otimoitu

Digitrippi - Näin Johdat Digimarkkinointia

Mikä on markkinoinnin rooli ja miten sitä voi hyödyntää kilpailuetuna? Jussi Liimataisen uusi kirja esittelee konkreettisia työkaluja tehokkaan markkinointikoneiston rakentamiseen.


Lue lisää

Group 45

Kasvupolut rakennetaan tiedolla

Palvelumallimme on vuosien kokemuksella havaituista parhaista käytännöistä koottu prosessi, jolla luomme asiakkaillemme huomattavaa arvoa. Yhdistämme myyntinne ja markkinointinne ehjäksi ja toimivaksi koneistoksi, joka parantaa tuottavuutta ja mahdollistaa myynnin kasvun. Tämä on mahdollista rikkomalla siilojen rajat ja parantamalla organisaation tiimien välistä yhteistyötä.

Kokeneet asiantuntijamme ovat määrittäneet vaiheistetun prosessin, jossa vaiheet tehdään oikeassa järjestyksessä, tuottaaksemme maksimaalisen hyödyn. Asioiden tekemisen järjestys varmistaa että tarvittava pohjatyö jokaisen vaiheen onnistunutta läpivientiä varten on kunnossa. Jokainen vaihe tuottaa teille hyötyä on merkityksellinen parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Me tiedämme kuinka nostaa myyntinne ja markkinointinne seuraavalle tasolle.

Tervetuloa kanssamme yhteiselle kasvupolulle!


Lue lisää

Rakkaudesta lajiin

Tarjoamme ihmislähtöisen, välittävän ja arvostavan ympäristön, jossa kaikille annetaan mahdollisuus olla paras versio itsestään.

Tehostamme asiakkaidemme myyntiä ja markkinointia sekä suunnittelemme toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdistämme myynnin ja markkinoinnin järjestelmät muihin liiketoimintajärjestelmiin. Integraatioilla ja analytiikalla luomme läpinäkyvän ja reaaliaikaisen johtamisjärjestelmän. Koulutuksella ja yhdessä työskentelyllä varmistamme koko organisaation osaamisen, jalkautuksen ja toimeenpanon.

Tiimimme monipuolinen osaaminen varmistaa että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua ja ratkaisemaan heidän haasteensa. Tarjoamme ihmislähtöisen, välittävän ja arvostavan ympäristön, jossa kaikille annetaan mahdollisuus olla paras versio itsestään.

Lue lisää

Miksi HubSpot?

HubSpot on markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun kokonaisvaltainen ratkaisu, joka tehostaa näiden toimintojen yhteistyötä merkittävästi. Järjestelmä tarjoaa kaikki keskeiset työkalut saumattoman asiakaskokemuksen rakentamiseksi ja ostajan matkan tehostamiseksi liidistä pitkäaikaiseksi asiakkaaksi.

Lue lisää
Group 564

Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub kokoaa yhdelle alustalle kaikki työkalut, joita digimarkkinoinnissa kaivataan. Markkinoinnin automaatio tehostaa yrityksen markkinointitoimia, nopeuttaa markkinoinnin työnkulkuja ja mittaa kampanjoiden tuloksia.

Group 263

Sales Hub

HubSpot Sales Hub virtaviivaistaa myyntiprosessia ja antaa myyjälle mahdollisuuden keskittyä niihin asiakkaisiin, jotka juuri nyt kaipaavat henkilökohtaista huomiota ja samalla valmistella kontakteja kohti tapaamista, tarjousta ja kauppoja.

Group 344

Service Hub

HubSpot Service Hub on asiakaspalvelujärjestelmä, joka toimii saumattomasti yhteen myynnin ja markkinoinnin järjestelmien kanssa. Tämä mahdollistaa kitkattoman asiakaskokemuksen rakentamisen, kun kaikki tarvittava asiakastieto on yhdessä paikassa.